הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "contract" לעברית

חפש את contract ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
חוזה
הסכם
שכיר
חוזי
לכווץ
מכווץ
להתכווץ
שכירים
מתכווצים
נדבק
רוכש
החוזה בחוזה לחוזה ההסכם
מחוזה
בהסכם

הצעות

All parameter names used in operations that make up a service contract must not be null.
כל שמות הפרמטרים בהם נעשה שימוש בפעולות אשר מרכיבות חוזה שירות אינם יכולים להיות null.
Government, Education, and Healthcare purchases require a Dell contract code during Checkout.
רכישות למוסדות ממשלה, מוסדות חינוך ומוסדות בריאות דורשות קוד חוזה של Dell במהלך התשלום בקופה.
In such cases, components may be repaired or replaced by Dell for the duration of Customer's ProSupport service contract.
במקרים כגון אלה, ייתכן שהרכיבים יתוקנו או יוחלפו על ידי Dell למשך תקופת הסכם השירות עבור שירות ProSupport של הלקוח.
You allowed a contract agent to develop assets?
תן לי להבין הרשית לסוכן שכיר לפתח רשת מודיעים?
You can verify service contract entitlement for your Dell hardware at under Warranty Information.
באפשרותך לוודא את זכאות חוזה השירות עבור חומרת Dell שברשותך בכתובת תחת פרטי האחריות.
Any array or device that is not under a current ProSupport contract.
מערך או התקן כלשהו שאינם מכוסים במסגרת חוזה ProSupport נוכחי.
Remaining contract total for the project.
סכום כולל של חוזה שנותר עבור הפרוייקט.
Dell Expert Center Consultation - Pre-scheduled phone-based access to certified technician for general advice provided on an incident or annual contract basis.
התייעצות עם מרכז המומחים של Dell - גישה טלפונית מתוזמנת מראש לטכנאי מוסמך לקבלת עצות כלליות המסופקות על בסיס של קריאת שירות או חוזה שנתי.
Single battery replacement during year 2 or 3 of service contract
החלפה אחת של סוללה במהלך השנים השנייה או השלישית של חוזה השירות
Dell has no obligation to provide service or support until Dell has received full payment for the service/support contract purchased by Customer.
Dell אינה מתחייבת לספק שירות או תמיכה עד שתקבל תשלום מלא עבור חוזה השירות/התמיכה שרכש הלקוח.
Customer must have a valid hardware support contract (such as "ProSupport for Your Enterprise") on all affected systems.
על הלקוח להחזיק בידיו חוזה תמיכה בחומרה תקף (כגון "ProSupport עבור הארגון שלך") עבור כל המערכות המושפעות.
We can't sign that contract!
אנחנו לא יכולים לחתום על חוזה ש!
Do you have your employment contract?
האם יש לך את חוזה העסקה שלך?
So, you want a contract?
עכשיו אתה רוצה חוזה - כן.?
He's an established artist with a recording contract.
הוא אמן ידוע עם חוזה הקלטות עם חברת תקליטים מחורבנת.
You and I never had an exclusive contract!
אתה ואני אף פעם לא היינו לי חוזה בלעדיות!
He goes on contract runs to supplement his income.
הוא פועל ע"פ חוזה בפועל כדי להשלים את ההכנסה שלו.
Power Blast has no contract with Denise Larkin.
ל "פאוור בלאסט" אין חוזה עם דניס לארקין.
Not about the mining contract... that was legitimate.
ובריאן צדק, לא לגבי חוזה הכרייה, זה היה חוקי,
It's like a wedding contract.
חתימה על כתובה, זה כמו חוזה נישואים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5572. מדויק: 5572. זמן שחלף: 347 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo