הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "control room" לעברית

חפש את control room ב: מילים נרדפות
חדר בקרה
לחדר הבקרה
חדר השליטה
חדר שליטה
לחדר-הבקרה
בחדר הבקרה
I found a control room crushed under the base of the collector.
מצאתי חדר בקרה הכתוש מתחת לבסיס של האספן.
Contact has been lost with control room 77.
הקשר אבד עם חדר בקרה 77.
Nobody gets past the control room.
אף אחד לא מקבל בעבר לחדר הבקרה.
Bring Dr. Corbeau to the control room.
הבא את ד"ר קורבאו לחדר הבקרה.
He's one of our gold commanders in charge of GT control room.
הוא אחד המפקדים שלנו שאחראי על חדר השליטה.
Master, the Jedi are about to enter the control room.
מאסטר, הג'דיי מתכוננים להיכנס לחדר הבקרה.
We need to get into that dam's control room now.
אנחנו צריכים להיכנס לחדר הבקרה של הסכר שעכשיו.
We should be right underneath the control room.
אנחנו אמורים להיות ממש מתחת לחדר הבקרה.
Looks like some kind of control room.
נראה כמו סוג של חדר בקרה.
We're still no closer to that control room.
אנחנו עדיין לא קרובים יותר לחדר הבקרה הזה.
Try getting into the bridge control room.
תנסה להיכנס לחדר הבקרה של הגשר.
Let's find a control room or something.
בוא נמצא חדר בקרה או משהו.
That's fifteen decks below the control room.
זה 15 סיפונים מתחת לחדר הבקרה.
Negative, Colonel, control room no longer has life support.
שלילי, קולונל, לחדר הבקרה אין עוד תמיכת חיים.
Whenever I see you outside of the control room you're always looking around.
כשאני רואה אותך מחוץ לחדר הבקרה, אתה תמיד מתבונן סביב.
Behind that wall is a control room. OK?
מאחוריו נמצא חדר בקרה, בסדר?
Send Victor Woods directly to the control room.
שלח את ויקטור וודס ישירות לחדר הבקרה.
I can direct the control room to switch over.
אוכל לתת הוראה לחדר הבקרה לעבור אליו.
Order the Marine guards to the control room.
אמור לשומרים הנחתים לבוא לחדר הבקרה.
You have to go to the power control room And turn off the security sealed
אתה חייב להגיע לחדר הבקרה הראשי ולכבות את מערכת האבטחה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 431. מדויק: 431. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo