הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: controls whether
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "controls" לעברית

הצעות

60
For linked documents, InDesign controls the frame placement and design for a publication.
במסמכים מקושרים, InDesign שולט במיקום ובעיצוב של מסגרות בפרסום.
Corleone Group already controls the Board.
הוותיקן הצביע, קורליאונה כבר שולט בחבר המנהלים.
TopLevel property cannot be set to true for ActiveX controls.
אין אפשרות להגדיר את המאפיין TopLevel כ - True עבור פקדי ActiveX.
Contains settings to enable or disable ActiveX controls.
הגדרת מדיניות זו מכילה הגדרות להפעלה או ביטול של פקדי ActiveX.
The autonomic nervous system controls involuntary actions, like your heartbeat.
מערכת העצבים האוטונומית, שולטת בפעולות לא רצוניות כמו בפעימות הלב שלך.
His corrupt government no longer controls the land.
הממשלה שלו, חלשה מרב שחיתות כבר אינה שולטת בארץ.
You cannot preview movies or animations that rely on ActiveX controls.
לא ניתן להציג תצוגה מקדימה של סרטים או הנפשה המסתמכים על פקדי ActiveX.
A control that uses COM and ActiveX technologies. ActiveX controls must be installed on each user's computer.
פקד המשתמש בטכנולוגיות COM ו - ActiveX. יש להתקין פקדי ActiveX במחשב של כל אחד מהמשתמשים.
Manage ActiveX controls and other add-ons installed on your computer.
נהל פקדי ActiveX והרחבות אחרות המותקנות במחשב שלך.
Script controls may not be registered before PreRender.
פקדי Script אינם יכולים להיות רשומים לפני PreRender.
Notifies users of virtual ListView controls that they should prepare their cache.
מודיע למשתמשים של פקדי ListView שעליהם להכין את המטמון שלהם.
Child controls are not allowed to be inserted in WorkflowView.
לא ניתן להוסיף פקדי צאצא ב - WorkflowView.
Can only have one instance of a WebPartManager and it must precede any instances of WebPartZone controls.
ניתן לכלול מופע אחד בלבד של WebPartManager ועליו לקבל קדימות על פני מופעים של פקדי WebPartZone.
The collection of the WizardStep controls inside the control.
האוסף של פקדי WizardStep בתוך הפקד.
PowerPoint can't save this file as an add-in because it contains ActiveX controls.
ל - PowerPoint אין אפשרות לשמור קובץ זה כתוספת מאחר שהקובץ מכיל פקדי ActiveX.
The selected file does not contain any self-registering ActiveX controls.
הקובץ שנבחר אינו כולל פקדי ActiveX לרישום עצמי.
Microsoft PerformancePoint Scorecard Server web controls library
ספריית פקדי האינטרנט של שרת כרטיסי הניקוד של Microsoft PerformancePoint
Connects simple form controls to other Web Parts.
לחיבור פקדי טופס פשוטים לרכיבי Web Part אחרים.
Enable ActiveX controls and try again.
הפוך פקדי ActiveX לזמינים ונסה שוב.
This workbook has lost its VBA project, ActiveX controls and any other programmability-related features.
חוברת עבודה זו איבדה את פרוייקט VBA שלה, פקדי ActiveX ותכונות אחרות הקשורות ליכולות תכנות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2569. מדויק: 2569. זמן שחלף: 90 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo