הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "conversational" לעברית

שיחה
השיחה
מדוברת
ההפסקה
דיבורית
When I find myself in a conversational situation, I need to type fast and to jump right in.
כשאני מוצא את עצמי במצב של שיחה, אני צריך להקליד מהר ולקפוץ ישר פנימה.
Actually, it was with your CPA, but it was near my desk, so it's conversational community property.
למעשה, זה היה עם רו"ח שלך, אבל זה היה ליד השולחן שלי, אז זה רכוש הקהילה שיחה.
Sforzas are not known for their conversational skills.
בני ספורצה לא נודעים בכישורי השיחה שלהם.
You really need to work on your conversational skills.
אתה באמת צריך לעבוד על כישורי השיחה שלך.
I have some conversational French in my arsenal.
יש לי קצת צרפתית מדוברת במחסן הנשק שלי.
I only took conversational Japanese.
לקחתי רק יפנית מדוברת.
Your conversational skills are really deteriorating as the day goes on.
כישורי השיחה שלך ממש מחמירים ככל שהיום עובר.
In these maturation chambers, the development of conversational skills is, I suppose, a low priority?
בתאי ההתבגרות האלה, התפתחות מיומנויות השיחה, היא, אני מניח, בעדיפות נמוכה?
I was only conversational then
אני רק שיחה אז
I'm well versed in the conversational arts.
אני בקי בתחום אמנות השיחה.
including conversational Swahili.
"כולל שיחה סוואהילית.
Our fellow guests were Lady Redpole and her daughter Maud who most suitably resembled nothing so much as a red poll cow and had little more conversational ability.
האורחים האחרים היו ליידי רדפול ובתה מוד, שבהתאם לשמה הזכירה לא יותר מאשר פרת "רד פול", והיתה לה יכולת שיחה לא גבוהה בהרבה.
When I lead her away to visit with handsome Principal Dancer Ross, you will be conveniently located to pick up the conversational slack.
כשאני להוביל אותה משם לבקר עם רוס רקדנית ראשית נאה, אתה תמוקם במיקום נוח כדי להרים את מרווח השיחה.
He's a conversational Amelia Earhart.
הוא כמו אמליה ארהארט בניהול שיחות.
I'd be more comfortable and conversational if I was sitting.
ארגיש יותר נינוח ובר שיחה בישיבה.
conversational media: first the telegraph, then the telephone.
אמצעי תקשורת שיחתיים - הטלגרף ואח"כ הטלפון.
Then let us see how long you can keep that light conversational tone.
אז הרשי לנו לראות כמה זמן תצליחי את נימת החולין הקלילה הזו.
Only Woofy, who's very sweet, but not very challenging on a conversational level.
רק וופי, והוא מתוק, אך לא ממש מאתגר בשיחותינו
Well, then I would've missed your charming conversational skills.
ובכן, אז אני אחמיץ את כישורי השיחה המקסימים שלך.
My voice may was elevated above conversational level, but below yelling.
הקול שלי עלה מעבר לרמה של שיחה, אך מתחת לצעקה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 88. מדויק: 88. זמן שחלף: 117 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo