הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "conversion" לעברית

ראה גם: conversion settings
חפש את conversion ב: הגדרה מילים נרדפות
המרה
גיור
הסבה
המרת
המרות
דתו
Conversion
ההמרה להמרת
להמרה
הגיור
המרתו

הצעות

InputEncoding property is required for this conversion.
המאפיין InputEncoding נדרש עבור המרה זו.
StrConv(string, conversion, LCID)
StrConv (מחרוזת, המרה, מזהה אזור)
For information about other conversion issues, check the support documents on the Adobe website at.
למידע על בעיות המרה נוספות, עיין במסמכי התמיכה באתר האינטרנט של Adobe בכתובת.
Some older PostScript output devices require this conversion.
חלק מהתקני הפלט הישנים מסוג PostScript דורשים המרה זו.
Photoshop applies a default grayscale conversion based on the color mix in the image.
Photoshop מחילה המרה של ברירת המחדל לגווני אפור, בהתאם לערבוב הצבעים בתמונה.
Rejected Conversions is the total number of conversion requests that were rejected because the documents are in the Block list.
Rejected Conversions הוא המספר הכולל של בקשות המרה שנדחו מאחר שהמסמכים נמצאים ברשימת החסימות.
Machine Translation Service conversion job model performance counters
מוני ביצועים של מודל משימות המרה של שירות תרגום מכונה
The rate at which the extra large view of a PowerPoint presentation is not found in the Office Web Apps cacheand requires conversion.
הקצב שבו התצוגה הסטטית הגדולה במיוחד של מצגת PowerPoint אינה מאותרת במטמון Office Web Apps ודורשת המרה.
Original grayscale image, and 50% Threshold conversion method
תמונה מקורית בגווני אפור, ושיטת המרה 'סף 50%'
Customize a conversion preset for a 3D file type
התאמה אישית של קביעת המרה מוגדרת מראש לסוג קובץ תלת-ממד
Select a conversion option if applicable:
בחרו אפשרות המרה, אם היא ניתנת ליישום:
User-defined conversion must convert to or from the enclosing type
המרה המוגדרת על-ידי המשתמש חייבת להיות המרה אל סוג צירוף או ממנו
No Annual conversion factor found. Basis can not be annualized.
לא נמצא פקטור המרה שנתי. אין אפשרות להפוך את הבסיס לשנתי.
No conversion record for this item was found.
לא נמצאה רשומת המרה עבור פריט זה.
A new conversion to standard cost can only be created once all prior conversions have been completed
ניתן ליצור המרה חדשה לעלות תקן רק לאחר שכל ההמרות הקודמות הושלמו
Wrong type of argument for conversion function.
סוג ארגומנט שגוי עבור פונקציית המרה.
{An unexpected error occurred during the save operation.}There is a problem with the GIF graphics conversion filter (^1). To install new graphics filters, rerun Microsoft Project Setup.
{אירעה שגיאה לא צפויה בעת פעולת השמירה.}קיימת בעיה עם מסנן המרה גרפית (^1) של GIF. כדי להתקין מסנני גרפיקה חדשים, הפעל מחדש את תוכנית ההתקנה של Microsoft Project.
Unapproved invoices in the Invoice pool must be approved before conversion.
יש לאשר חשבוניות שלא אושרו במאגר החשבוניות לפני המרה.
A needed component for conversion is unavailable. Please run setup.
רכיב נדרש לצורך המרה אינו זמין. נא הפעל את תוכנית ההתקנה.
Surfaces the various logon types that are supported for conversion
חושף את סוגי הכניסה השונים הנתמכים עבור המרה
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 771. מדויק: 771. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo