הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "converted into" לעברית

חפש את converted into ב: הטיות מילים נרדפות
להמיר
הוסב
מומרת
תומר
הומרו
יומר
מוסבים
שיומר
הומרה לתיבת
The DateTimeOffset specified cannot be converted into a Zip file timestamp.
לא ניתן להמיר את ה - DateTimeOffset שצוין לחותמת זמן של קובץ Zip.
The given System.Uri cannot be converted into a. Please see for details.
לא ניתן להמיר את ה - System.Uri הנתון ל - . לקבלת פרטים, ראה.
Susan really liked music, so Chris had her radio converted into an urn.
סוזן באמת אהבה מוסיקה, כך כריס היה הרדיו שלה הוסב כד.
One of your warehouses has been converted into a sick bay.
אחד המחסנים שלך הוסב למרפאה.
A hologram can't be converted into energy.
הולוגרמה לא יכולה להיות מומרת לאנרגיה.
And the code is in the form of these patterns of electrical pulses that get sent up to the brain, and so the key thing is that the image ultimately gets converted into a code.
הקוד הזה הוא בצורת תבניות של פולסים חשמליים שנשלחים אל המוח, הדבר החשוב הוא שהתמונה, בסופו של דבר, מומרת לקוד.
An attribute value cannot be converted into a number.
לא ניתן להמיר ערך תכונה למספר.
This presentation can't be converted into a printable format.
אין אפשרות להמיר מצגת זו לתבנית הניתנת להדפסה.
What type should the column be converted into?
לאיזה סוג יש להמיר את העמודה?
He could have robbed the pharmacy of OxyContin, Vicodin, any number of narcotics which could be converted into cash.
הוא יכול היה לשדוד, מבית המרקחת אוקסיקונטין, ויקודין כמה וכמה סמים נרקוטיים שהוא יכול היה להמיר לכסף.
SmartArt graphics will be converted into a single object that can't be edited in previous versions of Word.
גרפיקת SmartArt תומר לאובייקט יחיד שאינו ניתן לעריכה בגירסאות קודמות של Word.
For Word, layout is preserved and text is converted into searchable text.
עבור Word, הפריסה נשמרת והטקסט מומר לטקסט הניתן לחיפוש.
Date and time of the registration converted into number of seconds since 98/01/01
תאריך ושעה של הרישום שהומרו למספר שניות מאז 98/01/01
Names and results of formulas were converted into values.
שמות ותוצאות של נוסחאות הומרו לערכים.
Create a new query linked to the selected Excel table. If the selected range isn't part of a table, it will be converted into a table.
צור שאילתה חדשה המקושרת לטבלת Excel שנבחרה. אם הטווח שנבחר אינו מהווה חלק מטבלה, הוא יומר לטבלה.
The CAD Dimension Shape has behavior not supported in Visio. It will be converted into the closest possible match in Visio.
לצורת ממד של CAD יש אופן פעולה בו Visio אינו תומך. אופן הפעולה יומר להתאמה האפשרית הקרובה ביותר ב - Visio.
You're saying he might have been converted into energy?
אתה אומר שיתכן והוא הומר לאנרגיה?
Well, first it's converted into small bills.
ובכן, ראשית הכסף מומר לשטרות קטנים, נערם על גבי משטחים,
This drone can be converted into a delivery system.
הזמזום הזה יכול להפוך למערכת שליחה.
The original has probably converted into a queen by now.
המקורי כנראה הפך למלכה עד עכשיו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 128. מדויק: 128. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo