הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "correctly" לעברית

חפש את correctly ב: הגדרה מילים נרדפות
נכון
כראוי
כהלכה
כמו שצריך
כשורה
בצורה נכונה
באופן תקין
הנכונה
ונכונה
הנכונות
בצדק

הצעות

117
Nobody's ever guessed my tattoo correctly.
אף אחד לא ניחש אי פעם את כתובת הקעקע שלי נכון.
I can't be hearing this correctly.
~ אני לא יכול להיות שומע נכון זה.
Outlook cannot correctly save the view.
אין אפשרות לשמור כראוי את התצוגה ב - Outlook.
Some sheets will not display correctly because they were created with the Power View Add-in.
גליונות מסוימים לא יוצגו כראוי משום שהם נוצרו עם התוספת Power View.
Failed to get VSTOInstaller may not be installed correctly.
קבלת נתיב VSTOInstaller נכשלה. ייתכן ש - VSTO אינו מותקן כהלכה.
A problem occurred when starting Microsoft Office Excel. Make sure the program is installed correctly, and then try again.
אירעה בעיה בעת הפעלת Microsoft Office Excel. ודא שהתוכנית מותקנת כהלכה ולאחר מכן נסה שוב.
The ServicedComponent being invoked is not correctly configured (Use regsvcs to re-register).
ל - ServicedComponent המופעל לא נקבעה תצורה כראוי (השתמש ב - regsvcs כדי לבצע רישום מחדש).
Mail domains are displayed below. To correctly add domains, use the Office 365 portal.
תחומי דואר מוצגים להלן. כדי להוסיף תחומים כראוי, השתמש בפורטל Office 365.
InfoPath cannot open a new form.Ensure the form is installed correctly and try again.
ל - InfoPath אין אפשרות לפתוח טופס חדש.ודא שהטופס מותקן כראוי ונסה שוב.
Your Outlook profile is not configured correctly. Contact your system administrator with this information.
תצורת פרופיל Outlook שלך אינה מוגדרת כהלכה. דווח למנהל המערכת.
Tight wrapped Text Boxes will not render correctly in older versions of Word.
תיבות טקסט עם גלישה צמודה לא יעובדו כראוי בגירסאות ישנות יותר של Word.
Gantt chart has not been initialized correctly and might not work properly.
תרשים Gantt לא אותחל כראוי וייתכן שלא יפעל באופן תקין.
Intel is not responsible for user submitted code nor warrants that it will work correctly.
חברת Intel אינה אחראית על קוד שנשלח על-ידי המשתמש ואינה ערבה שהוא יפעל כהלכה.
The template you have chosen contains some components that will not display correctly on this version of SharePoint Services.
התבנית שבחרת מכילה מספר רכיבים שלא יוצגו כהלכה בגירסה זו של SharePoint Services.
Outlook cannot correctly save the view. Any changes you made to the view may be lost.
אין אפשרות לשמור כראוי את התצוגה ב - Outlook. שינויים שביצעת בתצוגה יאבדו.
Microsoft Outlook is configured to use plain text format for composing messages. Picture previews will not display correctly.
Microsoft Outlook מוגדר להשתמש בתבנית טקסט פשוט לחיבור הודעות. תצוגות מקדימות של תמונות לא יוצגו כהלכה.
Make sure that you have entered the SharePoint Workspace Account Configuration Code correctly.
ודא שהזנת את קוד תצורת החשבון של SharePoint Workspace כראוי.
To print Microsoft Dynamics CRM items correctly, use the Print button located on the Actions bar.
כדי להדפיס פריטים של Microsoft Dynamics CRM כראוי, השתמש בלחצן 'הדפס' הממוקם בסרגל הפעולות.
To ensure that TrueType fonts are interpreted correctly, use one of the other font downloading options.
כדי להבטיח שגופני TrueType יפוענחו כהלכה, היעזר באחת משאר האפשרויות להורדת גופנים.
Continue to click Replay until all the images are spaced correctly.
המשך ללחוץ על Replay עד שכל התמונות ירווחו כראוי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1443. מדויק: 1443. זמן שחלף: 83 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo