הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "covet" לעברית

לחמוד
חושק בו
חושק
לנעוץ מבטים
יחמדו
And how do we begin to covet, Clarice?
ואיך אנחנו מתחילים לחמוד, קלריס?
All they do is covet the spot above their own.
כל מה שהם עושים הוא לחמוד נקודה מעל משלהם.
And if there's anything you covet here in prison, one phone call from our colleague,
ואם יש משהו שאתה חושק בו כאן בכלא, שיחת טלפון אחת מעמיתנו,
And it's her blood you covet.
וזהו דמה שאתה חושק בו.
The power I covet
"הכוח בו אני חושק.
I mean, why covet something someone else has?
אני מתכוון, למה לחמוד משהו למישהו אחר יש?
Even though I know not to covet material things, like Lot's wife.
למרות שאני יודע, לא לחמוד דברים חומריים כמו אשת לוט.
So Teacher, what you're saying is that it's ethical to covet your friend's boyfriend?
אז את אומרת שזה מוסרי לחמוד את החבר של החברה שלך?
You'd seriously be willing to give up peace of mind, the normal life you so covet, to go back to the way things were?
היית ברצינות להיות מוכנים לוותר על שלוות הנפש, על החיים הנורמאליים לך לחמוד כל כך, כדי לחזור אל הדרך הדברים היו?
Do we seek out things to covet?
אנחנו מחפשים דברים לחמוד?
How do we first start to covet?
איך אנחנו מתחילים לחמוד?
Others will covet that.
אחר יהיה לחמוד זה.
I covet my neighbour's Fiat.
אני חומד את הפיאט של השכן שלי.
Most girls covet their dolls like an extension of themselves.
רוב הבנות מלבישות את הבובות שלהן, כמו את עצמן.
You're not implies covet my friends.
אתה לא אמור לנעוץ מבטים בחברים שלי.
We always covet what we can't have.
אנו תמיד חומדים במה שלא נוכל להשיג.
Stephen knows you covet my title.
סטיבן יודע שהנך חפץ את תארי.
We strive for the success of the revolution but do not covet recognition.
אנו שואפים להצלחתה של המהפכה אבל לא נחמוד הכרה.
You will always covet what your brother has.
אתה תמיד תחמוד את מה שיש לאח שלך.
For dragons covet gold with a dark and fierce desire.
כי דרקונים חומדים זהב בתשוקה עזה ואפלה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 109. מדויק: 109. זמן שחלף: 78 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo