הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "creed" לעברית

ראה גם: apollo creed
חפש את creed ב: הגדרה מילים נרדפות
אמונה
דת
עקרונות דת
קריד
קרייד
אמונתם
אמונתו
האמונה

הצעות

It's been the family creed for 800 years.
הוא אמונה משפחתית במשך 800 שנים.
Isn't this the creed of a new culture?
זו לא אמונה של תרבות חדשה?
Familiar faces, creed and race, a brother
'לוסי פאנץ - פנים מוכרות, דת, גזע ואח
You know, everybody's equal, color, creed or circumstance.
כולם שווים ללא אבחנה בין צבע, דת או נסיבות.
They devoted most of their lives to adopting and fostering children, regardless of their race, colour or creed.
הם הקדישו רוב חיים שלהם לאמץ ומטפח ילדים, בלי קשר למירוץ שלהם, צבע או עקרונות דת.
or held prejudice against any race, creed, gender, or height
ולא היו לו דעות קדומות נגד שום גזע, אמונה, מגדר
I heal everybody regardless of race, color, or creed.
אני לרפא כולם ללא קשר לגזע, צבע, או אמונה.
No matter race nor creed... the Range Rider stands for truth and justice for all.
לא משנה גזע או דת, ריינג' ריידר, פועל למען האמת והצדק עבור כולם.
Got shaheed in my heed, for my creed I daheed
יש לי את השהיד שלי בלב עבור אמונה שלי אני אמ...
All men, regardless of race, creed or color, deserve to be free.
כל האנשים, ללא קשר לגזע, דת או צבע, ראויים להיות חופשיים.
And if I have lived my life by any kind of creed, it's probably that.
ואם אני חייתי את החיים שלי תחת השפעת סוג כלשהו של אמונה, כנראה שזו היא.
In this court, justice is blind to matters of race, creed, colour, -
בבית משפט זה, הצדק עיוור -,לענייני גזע, אמונה, צבע
Just proves that we don't discriminate for reasons of race, creed, colour or... state of health.
אדם מת רק מוכיח שאין אנו מפלים איש - ...מסיבות של גזע, דת, צבע או.
Every creed, cult, religion and doctrine pass through these doors, all looking for the same sense of belonging and hope.
כל אמונה, כת, דת ותורה, עוברות דרך הדלתות הללו כולן מחפשות אחר אותה תחושת שייכות ותקווה.
That means a national unity that can know no race or creed or selfish politics.
זה אומר איחוד לאומי, שלא יסבול הגבלות של גזע או דת או מדיניות אנוכית.
He quotes Jesus Christ as telling him that every other creed on earth is, quote,
הוא מצטט את ישו כאומר לו שכל אמונה אחרת על פני כדור הארץ, היא
If I were to ask you your philosophy of life or your creed, what would that be?
אם הייתי שואל על פילוסופית החיים שלך, או אמונה, מה זה יהיה?
You told me you'd bring a smile to the hips of everyone in America regardless of race, creed or color.
אמרת לי שתביא חיוך למותני כולם באמריקה, מבלי להתחשב בגזע, דת, או צבע.
Manicured lawns, and we get to have those things because well, we live by a creed.
מדשאות מטופחות, ואנחנו מקבלים את הדברים האלה כי אנחנו, אנחנו חיים לפי אמונה.
Gentlemen, given it's enormous expense we don't want to send it to market except in the certainty that it will not offend any reasonable American, regardless of faith or creed.
רבותיי, בהתחשב בעלות העצומה שלו, אנחנו לא רוצים לשחרר אותו אל השוק רק כשנדע בוודאות שהוא לא יפגע באף אמריקאי בר דעת, בלי קשר לדת או אמונה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 437. מדויק: 437. זמן שחלף: 84 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo