הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "cross section" לעברית

חפש את cross section ב: מילים נרדפות
חתך
חתך רוחב
חתך הרוחב
החתך
או בחתך
נייטרונים
לחתך הרוחב

הצעות

These questions should give us a cross section of your memory.
שאלות אלה צריכות לתת לנו חתך של הזיכרון.
The first dartboard was actually the cross section of a tree.
לוח קליעה למטרה הראשונה למעשה היה חתך של עץ.
Rotate an intersecting plane to display a changing cross section over time.
סיבוב מישור חיתוך כדי להציג חתך רוחב משתנה במהלך הזמן.
Change cross section settings between frames to highlight different model areas during an animation.
ניתן לשנות קביעות של חתך רוחב בין מסגרות כדי לסמן אזורים שונים בדגם במהלך הנפשה.
Your current render settings are applied to the visible cross section.
קביעות הרינדור הנוכחיות יוחלו על חתך הרוחב המוצג.
Select to display the intersecting plane that creates the cross section.
בחרו לתצוגת מישור חותך היוצר את חתך הרוחב.
Apply different render modes to each cross section
החלת מצבי רינדור שונים על כל חתך רוחב
There are no striations on the cross section of the exit wound.
אין שום קווקווים על חתך הרוחב של פצע היציאה.
Select to create a planar cross section that can intersect the model at an angle you choose.
בחרו ליצירת חתך רוחב מישורי היכול לחתוך את הדגם בזווית שתבחרו.
You can vary the render settings for each side of a cross section to combine different views of the same 3D model, such as Wireframe with Solid.
ניתן לשנות את קביעות הרינדור לכל צד של חתך הרוחב כדי לשלב תצוגות שונות על אותו דגם תלת-ממד, כגון הקביעה 'מסגרת תיל' עם הקביעה 'אחיד'.
You can view a cross section of a 3D model by intersecting it with an invisible plane that slices through the model at any angle and displays content only on one side of the plane.
ניתן להציג חתך רוחב של דגם תלת-ממד באמצעות הצלבתו עם מישור מוסתר שפורס את הדגם בכל זווית ומציג תוכן בצד אחד של המישור בלבד.
At the top of the dialog box, click the currently unselected Cross Section button.
בראש תיבת הדו-שיח, לחצו על הלחצן 'חתך רוחב'שנבחר כרגע.
The Cross Section Properties dialog box remains on top if you focus or interact with the underlying PDF.
תיבת הדו-שיח 'מאפייני חתך רוחב' נשארת בחזית אם מעבירים את המוקד למסמך PDF שמתחתיו או יוצרים בו פעולה אינטראקטיבית.
Select Cross Section in the bottom section of the Scenes tab.
בחרו 'חתך רוחב' בחלק התחתון של הכרטיסייה 'סצנות'.
Use the Cross Section Controls dialog box to adjust the alignment, offset, and tilt of the cutting plane.
היעזרו בתיבת הדו-שיח 'בקרי חתך רוחב' להתאמת היישור, ההסטה וההטיה של המישור החותך.
To see these changes, make sure that the Cross Section Properties dialog box does not block your view of the active 3D model.
כדי לראות שינויים אלה, ודאו שתיבת הדו-שיח 'מאפייני חתך רוחב' אינה מסתירה את תצוגת דגם התלת-ממד הפעיל.
3D cross section.
חתך רוחב תלת-ממדי.
Before and after cross section
לפני ואחרי חתך רוחב
See, you can tell by the cross section.
אפשר לראות לפי חתך הרוחב.
Displaying a cross section of a 3D model is like cutting it in half and looking inside.
הצגת חתך רוחב של דגם תלת-ממד דומה לחיתוך הדגם לשני חצאים והתבוננות לתוכו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 61. מדויק: 61. זמן שחלף: 77 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo