הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "crucial" לעברית

ראה גם: it's crucial
חפש את crucial ב: הגדרה מילים נרדפות
קריטי
חיוני
מכריע
חשוב
הכרחי
מכריעה
קריטית חיונית המכריע מכרעת קריטיים
קריטיות
מכריעות
מכריעים
המכריעה
המכריעים
המכריעות
ומכריעה

הצעות

So here's his first follower with a crucial role;
אז הנה המשתתף הראשון עם תפקיד קריטי.
And also verify it - crucial step.
וגם לאמת אותו - צעד קריטי.
Perhaps loss of memory is so crucial for our survival as human beings.
אולי אובדן הזיכרון הוא כה חיוני לשרידות שלנו כבני אנוש.
But one cameo was crucial to the film getting made.
אבל קמיע אחד היה חיוני הסרט מקבל גרם.
Choosing the right side was crucial:
בחירת הצד הנכון היה מכריע - קנוט ידע זאת מאביו
And this is because solitude is a crucial ingredient often to creativity.
וזה משום שההתבודדות היא לעתים קרובות מרכיב מכריע ביצירתיות.
Honey, the bonding phase is crucial in bird ownership.
מותק, שלב הבילוי המשותף הוא מכריע במערכת-יחסים עם ציפור.
Never before has so much hope pinned on one crucial moment.
כל-כך הרבה תקווה לא היתה תקועה אף פעם ברגע קריטי אחד.
I understand, but we're at a crucial stage of the sequence.
אני מבין אבל אנחנו בשלב קריטי בהמשכיות
There's something crucial about Dennis you don't know.
יש משהו מכריע על דניס שאתה לא יודע.
That's why your rollout, Andrew, is crucial.
בגלל זה התפקיד שלך, אנדרו, הוא חיוני.
This thing is crucial to Walter's plan.
הדבר הזה חיוני לתכנית של וולטר.
What you review here is crucial to your success.
מה שתלמדו כאן, הוא קריטי להצלחתכן.
Symmetry down to every last quantum particle, with one crucial difference.
סימטריה אל כל חלקיק קוונטי אחרון, עם הבדל אחד מכריע.
You remain crucial to my policy team.
אתה נשאר חיוני לצוות המדיניות שלי.
I know the timing of these surprise attacks is crucial...
אני יודע שהתזמון של התקפות הפתע קריטי, אבל...
He was crucial to her operatlon and had to be removed.
הוא היה חיוני לפעולותיה והיה חייב להיות מחוסל.
The timing of your escape is crucial, my lord.
תזמון הבריחה שלך הוא קריטי, אדוני.
John gets crucial information from these harmless tags.
ג'ון משיג מידע קריטי מהתגים הלא מזיקים הללו.
That password is a crucial element in the solving of this case.
הסיסמא הזו היא אלמנט, חיוני בפיענוח התיק הזה
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 997. מדויק: 997. זמן שחלף: 347 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo