הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "currency" לעברית

חפש את currency ב: הגדרה מילים נרדפות
מטבע
כסף
מחזור
מטבעות
במטבעות
המטבעות
Currency
המטבע למטבע
הכסף
כמטבע
בכסף
ממטבע
כספים

הצעות

Format contents as MST (standard currency)?
האם לעצב תוכן כ - MST (מטבע תקני)?
Cannot discard locked currency data table.
אין אפשרות לבטל טבלת נתונים נעולה של מטבע.
So you can identify phony artwork but not currency?
אז אתה יכול לזהות יצירות אמנות מזויפות אבל לא מטבע?
There was only one currency: Gold
היה להם רק מטבע אחד: זהב.
The new company currency must be entered.
יש להזין את מטבע החברה החדש.
Amount in monetary standard (national currency)
כמות בתקן כספי (מטבע לאומי)
Number of decimal places that can be used for the base currency.
מספר המקומות העשרוניים שניתן להשתמש בהם עבור מטבע הבסיס.
Warning: Do not change the triangulation currency, if transactions have been posted.
אזהרה: אין לשנות את מטבע הטריאנגולציה, אם נרשמו עסקאות.
Overview of cash advance per currency and per employee.
סקירה של מקדמת מזומן לפי מטבע ולפי עובד.
You must enter or select a currency code.
עליך להזין או לבחור קוד מטבע.
Date on which to use a currency exchange rate.
תאריך שבו יש להשתמש בשער חליפין של מטבע.
This currency is used when aggregating across companies.
מטבע זה נמצא בשימוש בעת צבירה על-פני חברות.
Enforce that projects are published in the default currency
כפה פרסום של פרוייקטים עם מטבע ברירת המחדל
Format as Dollars, Euros, or other currency.
עצב כדולר, אירו או מטבע אחר.
Bhutan's created the ultimate export, a new global currency of well-being,
בהוטן יצרה את הייצוא האולטימטיבי, מטבע עולמי חדש של חיים טובים.
Upgrade transaction currency and exchange rate attributes on customizable entities
שדרג תכונות מטבע עסקה ושער חליפין בישויות הניתנות להתאמה אישית
Exchange rate of 2nd part of currency conversion with triangulation. Specified for 100 units.
שער חליפין של חלק שני של המרת מטבע עם טריאנגולציה. צוין עבור 100 יחידות.
Change the format for number, currency, time and date.
שנה את התבנית עבור מספר, מטבע, שעה ותאריך.
Prices for specified price group, quantity, unit, currency
מחירים עבור קבוצת מחיר, כמות, יחידה, מטבע שצוינו
Print currency codes with exchange rate on specified date
הדפס קודי מטבע עם שער חליפין בתאריך שצוין
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1216. מדויק: 1216. זמן שחלף: 89 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo