הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "cut back" לעברית

ראה גם: cut back on
חפש את cut back ב: הטיות מילים נרדפות
לקצץ
להיגמל
אפחית
קיצצת
תחסכו

הצעות

91
Probably have to cut back a little after the kids are born too.
כנראה צריך לקצץ קצת אחרי שהילדים נולדים מדי.
They've had to cut back, it's not what it was.
כמה, 60הם היו צריכים לקצץ, זה לא מה שזה היה -.
I'm trying to cut back.
אני מנסה להיגמל.
I cut back a little.
אני אפחית קצת.
Well, you don't cut back at Christmas.
ובכן, אתה לא לקצץ בחג המולד.
Like I told Jack, if there's some way to cut back... without eliminating essential services...
כמו שאמרתי לג"ק, אם ישנה אפשרות לקצץ מבלי לפגוע בשירותיים החיוניים...
We have to cut back if we want to rebuild the company.
אנחנו צריכים לקצץ כדי לשקם את החברה.
Not today, I'm trying to cut back.
לא היום, אני מנסה לקצץ.
Everybody in America is having to cut back a little bit.
כל משפחה באמריקה צריכה לקצץ קצת.
If we have to cut back, then the devil has won.
ואם יהיה עלינו לקצץ אזי שהשטן ניצח.
[Clicks tongue] Actually, I'm trying to cut back.
[לשון קליקים] למעשה, אני מנסה לקצץ.
It would be, except for that the airline's cut back,
זה יהיה, למעט שחברת התעופה של לקצץ,
Well, since Brad is not working, we've had to cut back a little bit.
ובכן, מאז בראד לא עובד, היו לנו לקצץ קצת.
No, the gun violence hurt my business, so I had to cut back.
לא, מקרי הירי פגעו בעסקים שלי, אז נאלצתי לקצץ.
How much do I have to cut back in order to keep this place?
כמה אני צריך לקצץ על מנת לשמור על המקום הזה?
I'd like to get rid of it but it's so hard to cut back.
והייתי רוצה רוצה להיפטר ממנו, אבל זה כל כך קשה לקצץ.
She needs to cut back when she's around me right now.
היא צריכה לקצץ כאשר היא סביבי עכשיו.
If you want to keep it, you'll need to cut back.
אם אתה רוצה לשמור על זה, תצטרך לקצץ.
Until then, cut back the hours, and up the rations for the ones who have stayed loyal.
עד אז, לקצץ את השעות, ומעלה את המנות עבור אלה שנשאר נאמן.
I'm trying to cut back myself.
אני מנסה לקצץ בעניין.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 132. מדויק: 132. זמן שחלף: 152 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo