הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "damaged" לעברית

הצעות

This neural interface has been damaged.
הממשק הנוירוני הזה ניזוק זה משום שהוא ספג פגיעה ישירה
I don't think anything's damaged.
אתה יודע, אני לא חושבת שמשהו ניזוק.
The Works import wdbimp.dll file is missing or damaged. Please reinstall Office.
הקובץ wdbimp.dll של ייבוא Works חסר או פגום. נא התקן מחדש את Office.
Microsoft Access cannot open this file because the contents have been damaged.
ל - Microsoft Access אין אפשרות לפתוח קובץ זה מאחר שהתוכן פגום.
Outlook cannot open this item. The item may be damaged.
ל - Outlook אין אפשרות לפתוח פריט זה. ייתכן שהפריט פגום.
The Frmcache.dat file is damaged and must be reinstalled. Contact your administrator.
הקובץ Frmcache.dat פגום ויש להתקינו מחדש. פנה אל מנהל המערכת.
An accepted domain entry was damaged in Active Directory. Exchange is rejecting the configuration.
ערך של תחום מקובל היה פגום ב - Active Directory. Exchange דוחה את התצורה.
We had to ride emotionally damaged ponies.
היו לנו לרכב מבחינה רגשית פגום סוסי פוני.
Sorry, it was too damaged.
להוציא מהקלטת מצטער, זה היה ניזוק מדי.
This file appears to be damaged. Try reinstalling the file from the Microsoft Exchange Server distribution disk(s).
נראה שקובץ זה פגום. נסה להתקין מחדש את הקובץ מדיסק(י) ההפצה של Microsoft Exchange Server.
Your tank must've been damaged.
היא מאבדת לחץ המיכל שלך כנראה ניזוק.!
You mean for someone so damaged?
אתה מתכוון יחסית למישהו כל כך פגום?
Publisher cannot merge from your data source. Your data source may be damaged or invalid.
ל - Publisher אין אפשרות לבצע מיזוג מתוך מקור הנתונים שלך. ייתכן שמקור הנתונים שלך פגום או לא חוקי.
The registry entry for the Favorites folder is damaged or missing. Run Windows Setup again to correct this problem.
ערך הרישום של התיקיה Favorites פגום או חסר. הפעל שנית את התקנת Windows כדי לתקן בעיה זו.
One of the MAPI dlls is missing or damaged. You will need to reinstall Microsoft Outlook to merge information from a contact list.
אחד מקבצי ה - dll של MAPI חסר או פגום. יהיה עליך להתקין מחדש את Microsoft Outlook כדי למזג מידע מתוך רשימת אנשי קשר.
Do you think it's damaged?
האם אתה חושב שזה פגום - לא.?
You realize you're selling damaged goods.
זמן רב מדי אתה מבין שאתה מוכר סחורה פגום.
Maybe the remote's been damaged.
למה זה לא עובד אולי השלט ניזוק.
Lads, your father's been damaged!
נערים, האבא שלכם ניזוק -!
The skin of the dead gets damaged easier than you might think.
עורו של המת ניזוק ביתר קלות ממה שאתם עשויים לחשוב.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2346. מדויק: 2346. זמן שחלף: 282 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo