הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "data structure" לעברית

חפש את data structure ב: מילים נרדפות
מבנה נתונים
מבנה הנתונים
Create data structure diagrams for program design using the Jackson methodology.
צור דיאגרמות מבנה נתונים לעיצוב תוכניות באמצעות מתודולוגיית Jackson.
Use the Jackson or JSP methodology to create data structure diagrams for program design.
השתמש במתודולוגיית Jackson או JSP כדי ליצור דיאגרמות מבנה נתונים לעיצוב תוכניות.
We haven't fully decoded Holly's data structure.
לא פיענחנו לגמרי את מבנה הנתונים של הולי.
Instead, XML lets you create tags that best define your data structure (schema).
במקום זאת, XML מאפשר ליצור תגים המגדירים באופן הטוב ביותר את מבנה הנתונים (סכימה) שלך.
A repeat region is a simple data structure that you can format as needed to present your data.
אזור חוזר הוא פשוט מבנה נתונים שניתן לעצב בהתאם לצורך כדי להציג את הנתונים.
Use to create data structure diagrams, memory object diagrams, structural diagrams, functional decomposition diagrams, and memory diagrams.
השתמש כדי ליצור דיאגרמות מבנה נתונים, דיאגרמות אובייקטי זיכרון, דיאגרמות מבניות, דיאגרמות פירוק פונקציונלי ודיאגרמות זיכרון.
Contains 2-D geometric shapes and directional lines for feedback loops and functional decomposition, hierarchical, data structure, data flow block, and data block diagrams.
מכיל צורות גיאומטריות דו-ממדיות וקווים כיווניים לצורך לולאות משוב ופירוק פונקציונלי, מבנה נתונים הירארכי, בלוק זרימת נתונים ודיאגרמות בלוקי נתונים.
The TZif data structure is corrupt.
מבנה הנתונים של TZif פגום.
The availability response or free busy data structure is null.
המבנה של תגובת הזמינות או הנתונים לגבי מועדים פנויים/לא פנויים הוא Null.
Specifies a simple data binding contraint on a control where the bindable member on the data structure is specified as an XPath
קביעת מגבלת איגוד נתונים פשוטה בפקד שבו החבר הניתן לאיגוד במבנה הנתונים מצוין כ - XPath
Instead they're processing the data structure of thought.
במקום זאת הם מעבדים את מבנה המחשבה.
I have a suspicion that if we did this, we'd find that algorithms like searching, like retrieval, all of these things, are much simpler and also more effective, because they don't process the data structure of speech.
יש לי חשד שאם היינו עושים זאת היינו מגלים שאלגוריתמים כמו חיפוש, כמו שליפת מידע, כל הדברים הללו, היו הרבה יותר פשוטים וגם יותר אפקטיבים, בגלל שהם לא מעבדים את מבנה הדיבור.
We haven't fully decoded Holly's data structure.
מבנה הנתונים של הולי
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 13. מדויק: 13. זמן שחלף: 29 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo