הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "date" לעברית

ראה גם: to date original air date
חפש את date ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

1242
date of 474
223
Indicates the name of the SharePoint field that will supply the start date for the synchronized task.
ציון שמו של שדה SharePoint שיספק את תאריך ההתחלה עבור הפעילות המסונכרנת.
DateAdd(interval, number, date)
DateAdd (מרווח זמן, מספר, תאריך)
First payment date on AvtaleGiro must be 9 days ahead
על תאריך תשלום ראשון ב - AvtaleGiro להיות 9 ימים מראש
Your Dell Website Feedback as of (date)
המשוב שלך על האתר של Dell נכון ליום (תאריך)
TF51583: Query contains an unsupported date for AsOfDate.
TF51583: השאילתא מכילה תאריך לא נתמך עבור AsOfDate...
Specify the date for activating the Duet Enterprise Workflow site.
ציין את תאריך ההפעלה של אתר זרימת העבודה של Duet Enterprise.
HttpWebResponse date is older than of the cached one.
תאריך HttpWebResponse ישן יותר מהתאריך המאוחסן במטמון.
Since this is usually date night,
מכיוון שמדובר בדרך כלל תאריך הלילה, חשבתי להביא לך קצת סיני
Is the report made per invoice date, due date or document date?
האם הדוח נעשה לפי תאריך חשבונית, תאריך פירעון או תאריך מסמך?
Delivery date originally desired or requirement date used when calculating futures dates.
תאריך מסירה רצוי במקור או תאריך דרישה המשמש בעת חישוב תאריכים עתידיים.
Assignment start date must be before the finish date of the task.
תאריך ההתחלה של ההקצאה חייב להתרחש לפני תאריך הסיום של הפעילות.
Should project date on the fee transaction be updated with invoice date while invoiced.
האם לעדכן תאריך פרוייקט בעסקת העמלה עם תאריך חשבונית בעת החיוב.
Due date for invoice, payment date for payment.
תאריך פירעון עבור חשבונית, תאריך תשלום עבור תשלום.
Reference date of base data (appointment date activities
תאריך הפניה של נתוני בסיס (פעילויות תאריך פגישה)
Automatically sort the navigation items by title, creation date, or publication date.
מיין אוטומטית את פריטי הניווט לפי כותרת, תאריך יצירה או תאריך פרסום.
A ColdFusion date field is a special type of text field that lets users select a date from a pop-up calendar to insert it in the text field.
שדה תאריך של ColdFusion הוא סוג מיוחד של שדה טקסט המאפשר למשתמשים לבחור תאריך מלוח שנה נפתח כדי להוסיפו לשדה הטקסט.
Exclude all Exchange content received before the date specified.
אל תכלול את כל התוכן של Exchange שהתקבל לפני התאריך שצוין.
How many days before today's date should be synchronized to Microsoft Office Outlook.
כמה ימים לפני התאריך של היום יש לסנכרן אל Microsoft Office Outlook.
CompleteDate cannot be set to a date in the future.
אין אפשרות להגדיר את CompleteDate לתאריך בעתיד.
Microsoft Outlook scheduling actions for data recognized as a date.
פעולות תזמון של Microsoft Outlook עבור נתונים המזוהים כתאריך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 21680. מדויק: 21680. זמן שחלף: 151 ms.

date of 474

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo