הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "define" לעברית

חפש את define ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
Enter the Javascript code you want to define the button's action.
הזן את קוד Javascript שברצונך להגדיר כפעולת הלחצן.
The Options tab lets you define which file format to use and set preferences such as color.
הכרטיסייה Options מאפשרת להגדיר באיזו תבנית קובץ יש להשתמש וכן להגדיר העדפות כגון צבע.
Don't let one incident define me.
אל תיתן לתקרית אחת לקבוע לי את העתיד.
This document library is used to define what data can be viewed and edited for projects in Project Web App.
ספריית מסמכים זו משמשת להגדרת הנתונים שאותם ניתן להציג ולערוך עבור פרוייקטים ב - Project Web App.
To define a recordset for the function, complete the Recordset dialog box options.
להגדרת ערכת רשומות לפונקציה, בחר אפשרויות בתיבת הדו-שיח Recordset.
You can't define more than one AppConnectKey.
לא ניתן להגדיר יותר מ - AppConnectKey אחד.
Illustrator draws an imaginary line between the endpoints of the path to define the boundaries.
Illustrator מציירת קו דמיוני בין נקודות הסיום של הנתיב כדי להגדיר את גבולות התיבה התוחמת.
In Illustrator, you can use slices to define the boundaries of different web elements in your artwork.
ב - Illustrator ניתן להגדיר את גבולות רכיבי האינטרנט השונים בגרפיקה בעזרת פרוסות.
You can also define symbols in an Illustrator file to reduce the size of an animation.
ניתן גם להגדיר סמלים בקובץ Illustrator להפחתת נפח ההנפשה.
Spry uses these to define the row a user clicked in when determining how to update dynamic detail regions.
Spry משתמש בהם כדי להגדיר את השורה שהמשתמש לחץ עליה כשהוא קובע כיצד לעדכן את אזורי הפרטים הדינמיים.
The solution validator '|0' must explicitly define a GuidAttribute.
על מאמת הפתרון '|0' להגדיר GuidAttribute באופן מפורש.
Photoshop comes with a set of Illustrator format files that you can use to define a preset pattern.
Photoshop כוללת ערכת קבצים בתבנית Illustrator שניתן להשתמש בהם להגדרת קביעת דוגמת מילוי מוגדרת מראש.
Photoshop uses tokens in the HTML template files to define a default web photo gallery style.
Photoshop משתמשת באסימונים בקובצי תבנית HTML כדי להגדיר סגנון ברירת מחדל לגלריית תמונות באינטרנט.
You can hold down Shift to constrain the curve to a straight line, and click to define endpoints.
ניתן להקיש Shift להגבלת העקומה לקו ישר וללחוץ להגדרת נקודות הקצה.
You can only define a dynamic assembly on the current AppDomain.
באפשרותך להגדיר רק הרכבה דינאמית ב - AppDomain הנוכחי.
They always want to define things.
נשים אוהבות גבולות, בסדר הן תמיד רוצות להגדיר דברים?
Unable to define the clustered index.
לא ניתן להגדיר את האינדקס המקובץ באשכולות.
Cannot define field more than once.
אין אפשרות להגדיר שדה יותר מפעם אחת.
Create a new page layout. Page layouts allow you to define a template for publishing pages, and can contain field controls and Web Parts.
צור פריסת דף חדשה. פריסות דף מאפשרות לך להגדיר תבנית עבור פרסום דפים ויכולות להכיל פקדי שדה ורכיבי Web Part.
Insert a form control to define interaction behavior with your web page.
הוסף פקד טופס כדי להגדיר אופן פעולה של אינטראקציה עם דף האינטרנט שלך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2108. מדויק: 2108. זמן שחלף: 168 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo