הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "defined" לעברית

ראה גם: user defined
חפש את defined ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

38
This Web menu action item is defined to generate the link for InventTable search results to different pages based on user type.
פריט הפעולה של תפריט אינטרנט זה מוגדר ליצירת הקישור עבור תוצאות חיפוש של InventTable לעמודים שונים בהתבסס על סוג משתמש.
You cannot set a value for DefaultMaxPageSize if MaxResultsPerCollection has a defined value.
אין אפשרות להגדיר ערך עבור DefaultMaxPageSize אם ל - MaxResultsPerCollection יש ערך מוגדר.
The SMTP address is not defined in the default recipient policy. This can cause severe Exchange availability problems.
כתובת ה - SMTP אינה מוגדרת במדיניות הנמענים המהווה ברירת מחדל. הדבר עלול לגרום לבעיות חמורות בזמינות של Exchange.
Name of the Microsoft Dynamics CRM record type for which this data map is defined.
שם סוג הרשומה של Microsoft Dynamics CRM שעבורו מוגדרת מפת נתונים זו.
A member of the same name is already defined in a BaseType.
איבר בעל אותו שם כבר הוגדר ב - BaseType.
No field defined - cannot append TableDef or Index.
לא הוגדר שדה - אין אפשרות לצרף TableDef או אינדקס.
No Office item property was defined.
לא הוגדר מאפיין פריט של Office.
The class or CssClass value is not defined.
המחלקה או ערך CssClass לא מוגדר.
The model you are trying to add has no LobSystem defined.
למודל שהינך מנסה להוסיף אין LobSystem מוגדר.
Given combination of Class, Part, and State is not defined by the current visual style.
השילוב הנתון של Class, Part ו - State אינו מוגדר על-ידי הסגנון החזותי הנוכחי.
An error has occurred in FactoryGenerator. The return type is not correctly defined.
אירעה שגיאה ב - FactoryGenerator. סוג ההחזרה לא מוגדר כראוי.
There is no CodeDom provider defined for the language.
לא מוגדר ספק CodeDom עבור השפה.
No party defined for selected contact.
לא הוגדר צד עבור איש הקשר שנבחר.
Property name for root source path not defined: [2]
שם המאפיין עבור נתיב המקור המשמש כבסיס אינו מוגדר: [2]
Invalid cursor position; no keyset defined
מיקום סמן לא חוקי; אין ערכת מפתחות מוגדרת
To points is within a defined range.
נקודות 'עד' הינו בתוך טווח מוגדר.
SVG Graphics object - Gradient type is not defined.
אובייקט גרפי של SVG - סוג המילוי ההדרגתי אינו מוגדר.
But loneliness is defined purely subjectively.
אבל בדידות, מוגדרת אך ורק באופן סובייקטיבי.
Evil can't be scientifically defined.
רוע לא יכול להיות מוגדר מבחינה מדעית.
Definition includes valid names of defined styles and lists.
Definition (הגדרה) כולל שמות חוקיים של סגנונות ורשימות מוגדרים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1429. מדויק: 1429. זמן שחלף: 93 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo