הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "degenerate" לעברית

ראה גם: a degenerate gambler
חפש את degenerate ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
מנוון
מנוונת
דגנרט
להידרדר
מתנוון
מפגר
מנוונים
להתנוון
מפגרות
המפגרים

הצעות

29
Here we are defending some degenerate bigot.
כאן אנו מגינים כמה גזען מנוון.
So degenerate or not, I'll always miss him.
אז מנוון או שלא תמיד אתגעגע אליו.
Pendulum swinging slow, a degenerate moving Through the city with criminal stealth
מטוטלת מתנדנד איטי, מרגש מנוונת דרך העיר עם התגנבות פלילית
Something sinister to it Pendulum swinging slow, a degenerate moving
משהו מרושע אליה מטוטלת מתנדנד איטי, מרגש מנוונת
Dan knows every degenerate in Dallas, even the gamblers.
דן מכיר כל דגנרט בדאלאס, אפילו את המהמרים
Now that you're an impoverished degenerate, here's a flier for the KT party this weekend.
עכשיו שאתה דגנרט מרושש הנה עלון למסיבה של קאפה-טאו בסוף השבוע.
I bet you're enjoying this naked degenerate.
אני בטוח שאתה נהנה מנוונת עירום זה.
This degenerate happens to be a client, Marcy.
מנוון זה קורה להיות לקוח, מרסי.
Black dwarves are dark, dense, decaying balls of degenerate matter, little more than the ashes of stars.
גמדים שחורים כהים, דחוסים, מתפוררים כדורים של חומר מנוון, קצת יותר מהאפר של כוכבים.
Do you know he did and you're a weak-willed degenerate afraid to admit?
אתה יודע שהוא עשה ואתה חלש רצון מנוון מפחד להודות?
Why would Danny have hired her? 'cause he's a degenerate,
למה שדני ישכור אותה, כיוון שהוא מנוון?
It's a community college where a degenerate just blew himself up with stolen lab equipment.
זה קולג' קהילתי בו דגנרט פוצץ את עצמו עם ציוד מעבדה גנוב.
'cause he's a degenerate, Partly because arm candy is good cover.
כיוון שהוא מנוון, חלקית בגלל שבחורה זה כיסוי טוב.
I wonder how such a degenerate could have reached a position of responsibility in the army.
אני תוהה איך מנוון כזה הצליח להגיע לעמדה אחראית בצבא.
Back then, it was a sketchy, degenerate wonderland where they actually let in a baby-faced boy like me -
אז, היתה זו ארץ פלאות דלות, מנוונת שם הוא למעשה להכניס ילד בעל פני תינוק כמוני -
Just because he's different, people think he's a degenerate, scum.
רק בגלל שהוא שונה אנשים חושבים שהוא דגנרט, חלאה.
having wounded me personally by fraternising with a man who does not deserve your respect, who's a cynical manipulator of those less powerful and who's a degenerate nudist at that.
שפצע אותי באופן אישי ידי להתרועע עם אדם שאינו ראוי לכבוד שלך, שהוא מניפולטור ציני של אלה פחות חזקים ומי הוא מנוון נודיסטים בזה.
Now the fate of the entire Greek system is in the hands of a flaky, alcoholic degenerate.
עכשיו עתידה של כל המערכת היוונית נמצא בידיו של טיפש, אלכוהוליסט מנוון.
I have no wish or need to be allied to such a degenerate monarch.
אין לי רצון או צורך על קשריה מלך כזה מנוון.
Don't let your shame degenerate into self-pity.
אל תתני לבושה שלך להגיע לחמלה עצמית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 228. מדויק: 228. זמן שחלף: 126 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo