הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "degradation" לעברית

חפש את degradation ב: הגדרה מילים נרדפות
השפלה
ירידה
הידרדרות
התדרדרות
ריקבון
התפרקות
ההדרדרות
הפירוק
ההתנוונות
הדרגות
ההשפלה
להשפלה
לירידה
הדרדרות
התעללות
Rapid degradation of your mental faculties.
השפלה מהירה של הכושר המנטלי שלך.
It functions as a preservative, radically slowing down cell degradation.
זה מתפקד כחומר משמר, קיצוני האטה התא השפלה.
Only significant link quality degradation causes it to roam to another access point.
רק ירידה משמעותית באיכות הקישור תגרום לו לנדוד לנקודת גישה אחרת.
Prevents performance degradation and potential application time-outs
מונע ירידה בביצועים ופסק זמן פוטנציאלי של היישומים
The nanoprobes will compensate for any cellular degradation.
גשושי הנאנו יפצו על כל הידרדרות תאית.
But every one of them has a criminal history of environmental degradation.
אבל כל אחד מהם יש לו עבר פלילי של הידרדרות הסביבה.
Failover is transparent, with no performance degradation.
הגיבוי בעת כשל שקוף, ללא ירידה בביצועים.
That should prevent further degradation of the signal.
זה אמור למנוע הידרדרות נוספת של הסיגנל.
That'll prevent degradation in conditions of extreme heat.
זה יהיה למנוע השפלה בתנאים של חום קיצוני.
In my opinion, that thing's a degradation.
לדעתי, הדבר הזה הוא השפלה.
Hers have themes of female empowerment, not degradation.
הנושא של הסרטים שלה זה הסמכה נשית, לא השפלה.
Remote Management Services - Dell Remote infrastructure Monitoring allows IT departments to monitor critical remote systems for hardware and software faults, performance degradation, missing patches and security vulnerabilities, and remotely remediate problems.
שירותי ניהול מרחוק - ניטור התשתיות המרוחק של Dell מאפשר למחלקות IT לנהל מעקב אחר מערכות מרוחקות חיוניות בעת תקלות בחומרה ובתוכנה, ירידה בביצועים, תיקונים חסרים ופרצות באבטחה, ולתקן בעיות מרחוק.
During this wait, there is no performance degradation on failover.
במשך ההמתנה, אין ירידה בביצועים במקרה של גיבוי בעת כשל.
After 90 seconds, the plasma-venting system engages to prevent degradation of the force field.
לאחר 90 שניות, מערכת פלזמה האוורור עוסק כדי למנוע השפלה שלשדהכוח.
So, you see, to cease the hormonal cascade produced by the adrenal medulla and prevent further physical degradation...
אז, אתה רואה, לחדול מביצוע מפל הורמונלי המיוצר על ידי לשד הכליה ולמנוע השפלה פיזית עוד...
I am simply protecting you from a life of degradation and opprobrium!
אני מצילה אותך מחיים של השפלה וביזיון.
I see horrific acts of degradation, of brutality, of human evil.
אני רואה מעשים מזוויעים של השפלה, של ברוטליות, של רוע אנושי.
And what exactly does that cocktail of degradation and self-loathing sound like when it's finished?
ואיך נשמע הקוקטייל הזה של השפלה ותיעוב עצמי כשהוא נגמר?
Your central nervous system is functioning normally, but I'm picking up some degradation in your neural pathways.
מערכת העצבים המרכזית שלך, מתפקדת באופן תקין אבל אני קולט הידרדרות בנתיבים הנוירונים שלך.
So we can give you any kind of file and you can compress it, without degradation, at this standard?
אז אנחנו יכולים לתת לך כל סוג של קובץ ואתה יכול לדחוס אותו, ללא השפלה, בתקן זה?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 185. מדויק: 185. זמן שחלף: 111 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo