הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "denounce" לעברית

חפש את denounce ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לגנות
להוקיע
להחרים
תלשין
להלשין
מגנה
גינה
מוקיע
מוקיעים
יגנה
אדווח
נוקיע
אוקיע
I could denounce your unseemly party.
אני יכולה לגנות את המסיבה הלא-הולמת שלך.
'Cause Hector said that he wanted to denounce Lynch himself, in public.
בגלל שהקטור אמר שהוא רצה לגנות את לינץ' בעצמו לפני הציבור.
The smartest move is to denounce Arlen Cox.
המהלך הכי חכם הוא להוקיע את ארלן קוקס.
Brody learned enough Farsi in one week to denounce us on state television.
ברודי למדו מספיק פרסית בשבוע אחד להוקיע אותנו בטלוויזיה ממלכתית.
I invite you to denounce him as fast as possible.
אני ממליץ לכם להחרים אותו במהירות האפשרית.
You need to denounce Him!
אתה צריך להחרים אותו!
And he'll never come out of hiding long enough to denounce me because he's a lunatic hermit.
והוא לא יצא מהמחבוא לזמן מספיק בכדי לגנות אותי מכיוון שהוא מתבודד מטורף.
But if you don't denounce her, we will die.
אבל אם אתה לא לגנות אותה, נמות.
I don't suppose I can denounce you for half of it.
אולי אוכל להוקיע אתכם על חצי מהסכום?
But I confessed, and my confessor made me denounce him to the others.
אך התוודיתי וכומר הווידוי שלי גרם לי לגנות אותו בפני כולם.
He'll be demanding Whitehall denounce the act or risk losing the hard-won peace between both nations.
הוא יתבע מווייטהול לגנות את המעשה או להסתכן באובדן השלום שהושג בעמל רב בין שני העמים.
You can denounce me and call me pig if you like, but wait for tomorrow.
אתה יכול לגנות אותי וקורא לי חזיר אם אתה רוצה, אבל לחכות למחר.
To the contrary, I will proceed to denounce him legally before the authorities and before the Colombian justice system.
להפך, אני נמשיך לגנות אותו באופן חוקי בפני הרשויות ולפני שמערכת הצדק הקולומביאנית.
If I am being judged on my relatives are my children going to be asked to denounce me?
אם אשפט על קרובי, האם ילדי יתבקשו לגנות אותי?
This is your last chance, Director, to denounce S.H.I.E.L.D. and all that it has done.
זו ההזדמנות האחרונה שלך, המנהל, לגנות את שילד ואת כל מה שהם עשו.
Tear down the walls of this sinful dome, denounce Cosimo de' Medici before God, and God will save you from this plague.
הרוס את החומות של כיפת חטא זה, להוקיע קוזימו דה מדיצ"י לפני אלוקים, ואלוקים יחסוך ממך את המגפה.
As far as I'm concerned that makes you just as bad as all the evil adults you denounce.
ככל אני מודאג שגורם לך רק רע כמו כל המבוגרים רעך להוקיע.
If I do not denounce Raisa and she is a traitor, they have something on her that I don't know about,
אם אני לא לגנות ראיסה, והיא היא בוגד, יש להם משהו על שאני לא יודע על,
Denounce us, and then keep the blood money?
להוקיע אותנו, ואז לשמור על כסף הדמים שלנו?
You can't denounce us next week.
לא תוכל להוקיע אותנו עוד שבוע
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 124. מדויק: 124. זמן שחלף: 132 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo