הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "desecrate" לעברית

חפש את desecrate ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לחלל
גאל
מחלל
אחלל
מחללים
יחלל
תחלל
לבזות
The worst they could do is desecrate our bodies.
הדבר הגרוע ביותר שהם יוכלו לעשות הוא לחלל את גופותינו.
Gentlemen... Must we desecrate poor Lucy's grave?
רבותיי, עלינו לחלל את קברו של לוסי המסכנה?
You can't desecrate a child's grave!
אתם לא יכולים לחלל קבר של ילד
They came to desecrate a way of life.
הם באו לחלל את דרך החיים.
Well, I never agreed to desecrate my body.
מעולם לא הסכמתי לחלל את גופי.
Why'd you have to desecrate his body?
למה היית חייב לחלל את גופתו?
Don't you have a church to desecrate or something?
אין לך כנסיה לחלל או משהו?
Maybe they came to desecrate the corpse as retribution for Tony Oliver's death.
אולי הם באו לחלל את הגופה כ/כפי שתגמול למוות של טוני אוליוור.
Sisters, stand ready to desecrate these false bodies.
אחיות, תעמדו בהיכון לחלל את הגופים המזויפים הללו.
I won't let you desecrate your mother's memory like that.
אני לא ארשה לך לחלל את זיכרון אמך ככה.
Sisters, stand ready to desecrate these false bodies.
הרמאי של האנושות אחיות, תעמדו בהיכון לחלל.
Jesus, do I have to tell you not to desecrate your mask with perversions?
עליי לומר לך שאסור לחלל את המסכה במעשי סטייה?
Why'd you have to desecrate his body?
מדוע יש לך לחלל את גופו?
Don't you have a church to desecrate or something?
אין לך כנסיה לחלל או משהו רולנד ואני ראינו אותך.
It was an army headed for Bethlehem to desecrate the birthplace of our Lord!
זה היה צבא בדרכו לבית-לחם, לחלל את מקום הולדתו של אדוננו!
Whose grave you're asking us to desecrate so you can protect them.
של מי הקבר שאתה שואל אותנו לחלל אז אתה יכול להגן על עלים.
You mean to desecrate the works of our Lord and Savior!
אתה מתכוון לחלל עבודותיו של הלורד ומושיענו!
I won't permit you to desecrate her body in such a vile manner.
אני לא אתן לך לחלל את גופה בצורה כה מרושעת.
"desecrate the memory of 'Nebula-9' and you should pay the ultimate price."
"לחלל את זכרו של 'ערפיליים -9' ואתה צריך לשלם את המחיר האולטימטיבי"
And if this story I tell myself about this man who lived 1500 years ago is true, if he was layed to rest by people who respected and loved him, don't I owe to them not to let the pure scientist desecrate his remains?
ואם הסיפור שסיפרתי לעצמי בקשר לאדם שחי לפני 1,500 שנה הוא נכון, אם הוא הובא למנוחות ע"י אנשים שכיבדו ואהבו אותו, האם איני חייב להם לא לאפשר למדען הטהור לחלל את שרידיו?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 87. מדויק: 87. זמן שחלף: 69 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo