הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "desk clerk" לעברית

פקיד הקבלה
פקידת הקבלה
הפקיד
לפקיד הקבלה
לפקידת הקבלה
כשהפקיד
The desk clerk could have clocked us last night.
פקיד הקבלה היה יכול לרשום אותנו כבר אתמול בלילה.
The desk clerk just offered to blow-dry me.
פקיד הקבלה רק הציע כדי לייבש אותי.
Desk clerk must have heard wrong.
פקידת הקבלה בטח שמעה לא נכון.
Desk clerk says a guy paid cash for the room, but it wasn't the victim.
פקידת הקבלה אמר שהבחור שילם במזומן עבור החדר, אבל זה לא היה הקורבן.
And you're sure it was him who talked to the desk clerk?
ואתה בטוח שזה היה הוא שדיבר עם הפקיד?
The desk clerk was talking very quickly.
הפקיד דיבר מהר מאד.
But I thought you were dating the desk clerk.
אבל חשבתי שאתה יצאת פקיד הקבלה.
The desk clerk at the hotel thought so, too.
גם פקיד הקבלה במלון חשב כך.
Not to mention our phony desk clerk, Kyle Kivlahan.
ולא נשכח את פקיד הקבלה שלנו, קייל קיבלהאן.
The desk clerk didn't laugh then, either.
פקיד הקבלה גם אז לא צחק ממנה.
The desk clerk said Patricia paid every week in cash.
פקיד הקבלה אמר שפטרישיה שילמה כל שבוע במזומן.
I know what the desk clerk told you.
אני יודע מה אמר לך פקיד הקבלה...
You've got the desk clerk wondering about me now.
יש לך את פקיד הקבלה תוהה עליי עכשיו.
The front desk clerk from the hotel across the street positively identified Thomas Barber.
פקיד הקבלה מהמלון שמעבר לרחוב זיהה באופן חיובי תומס ארבר.
The desk clerk said he saw the suspect with a dog.
פקיד הקבלה אמר שהוא ראה את החשוד עם כלב.
Look, the desk clerk said he was sick when he checked in.
תראו, פקיד הקבלה אמר שהוא היה חולה כשנכנס.
The desk clerk asked why we were making so many calls to D.C.
פקיד הקבלה שואל למה עשינו כל כך הרבה שיחות טלפון לוושינגטון?
The desk clerk said nobody's seen Sara Harvey since she left the hotel last night.
פקיד הקבלה אמר אחד לא ראה שרה הארווי מאז שעזב את המלון אמש.
Hotel desk clerk puts you in the same room as her on the day of the murder.
מלון פקיד הקבלה מאפשרת לך אותו בחדר כמוה ביום הרצח.
One of our agents showed Jolene's photo to the desk clerk at the hotel where the gold card was used.
אחד הסוכנים שלנו הראה התמונה של ג'ולין אל פקיד הקבלה במלון בו כרטיס זהב היה בשימוש.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 78. מדויק: 78. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo