הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "device" לעברית

חפש את device ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

262
107
76
65
57
45
Keep your documents in OneDrive to get to them from any device.
שמור את המסמכים שלך ב - OneDrive כדי להגיע אליהם מכל מכשיר.
Keep all your Office files on OneDrive and access them from any device.
שמור את כל קבצי Office שלך ב - OneDrive וגש אליהם מכל מכשיר.
Dell-provided drivers for this device are available at.
מנהלי התקנים המסופקים על-ידי Dell עבור התקן זה זמינים בכתובת.
Note: You need to join using a Windows device that's connected to your company's domain.
הערה: עליך להצטרף באמצעות התקן Windows המחובר לתחום של החברה שלך.
Add files to your OneDrive folder to get to them from your phone, tablet, or any other device.
הוסף קבצים לתיקיית OneDrive כדי להגיע אליהם מהטלפון, מהטאבלט או מכל התקן אחר.
This device uses a processor that doesn't meet the system requirements for installing Office.
מכשיר זה משתמש במעבד שאינו עונה על דרישות המערכת להתקנת Office.
Put notes, lists, and ideas in OneNote and access them from any device.
מקם הערות, רשימות ורעיונות ב - OneNote, ותוכל לגשת אליהם מכל מכשיר.
In order to keep this device synchronized, you need to re-install SharePoint Workspace within 60 days.
כדי לשמור על התקן זה במצב מסונכרן, עליך להתקין מחדש את SharePoint Workspace בתוך 60 יום.
Remove your Office Starter To-Go device, and then try again.
הוצא את התקן 'Office Starter לדרך' ולאחר מכן נסה שוב.
PowerPoint can't locate a recording device. Make sure the hardware is connected and that the microphone software is installed.
ל - PowerPoint אין אפשרות לאתר את מכשיר ההקלטה. ודא שהחומרה מחוברת ושתוכנת המיקרופון מותקנת.
A driver update is available for your Broadcom wireless device to address any unusual network issues.
עדכון של מנהל התקן עבור התקן Broadcom האלחוטי שברשותך זמין כדי לפתור בעיות חריגות כלשהן ברשת.
Intel measurements of average time for an I/O device read to local system memory under idle conditions.
מדידות זמן ממוצע לקריאה של התקן קלט/פלט לזיכרון מערכת מקומי בתנאי חוסר פעילות שהתבצעו על ידי Intel.
This profile enables InDesign to properly translate its color to the gamut of the output device.
פרופיל זה מאפשר ל - InDesign לתרגם כהלכה את הצבע לסולם הצבעים של התקן הפלט.
Any array or device that is not under a current ProSupport contract.
מערך או התקן כלשהו שאינם מכוסים במסגרת חוזה ProSupport נוכחי.
Visio cannot open this file because the filename is a reserved device name.
ל - Visio אין אפשרות לפתוח קובץ זה מכיוון ששם הקובץ הוא שם התקן שמור.
A specific device is now connected to your personal WiFi network.
התקן מסוים מחובר כעת לרשת ה - WiFi האישית שלך.
The lightweight, portable Latitude 2120 makes the perfect secondary system or shared device.
Latitude 2120 הקל והנייד מהווה מערכת משנית או התקן משותף מושלמים.
Photoshop can determine a recommended image resolution based on the screen frequency of your output device.
Photoshop יכולה לקבוע רזולוציות תמונה מומלצות לפי צפיפות רשת ההדפסה של התקן הפלט שלכם.
Creating database device '|'...
יוצר התקן מסד נתונים '|'...
Audio device tuning is not supported when Lync is running in a remoted environment. To tune your audio device volume levels, please see guidance from your IT administrator.
כוונון התקן שמע אינו נתמך כאשר Lync פועל בסביבה מרוחקת. כדי לכוונן את רמות עוצמת הקול של התקן השמע, פנה לקבלת הנחיות ממנהל ה - IT שלך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6477. מדויק: 6477. זמן שחלף: 311 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo