הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "diagonal" לעברית

חפש את diagonal ב: הגדרה מילים נרדפות
אלכסון
אלכסוני
אלכסונית
אלכסוניים
אלכסוניות
ואלכסונים
האלכסוני
ואלכסוני
Tutor girl, I want you to do a diagonal.
מורה פרטית, אני רוצה שאת תעשי אלכסון.
If a map has one channel, the image shifts along a diagonal defined by the horizontal and vertical scale ratios.
אם המפה כוללת ערוץ אחד, התמונה זזה לאורך אלכסון שמוגדר לפי יחס הגודל בין המידה האופקית למידה האנכית.
I see a diagonal laceration from palm to forearm.
אני רואה שיסוע אלכסוני מהכף-יד לזרוע.
Insert one or more diagonal lines in a cell to use as headings for rows and columns in the table.
הוסף לתא קו אלכסוני אחד או יותר, לצורך שימוש ככותרות לשורות ולעמודות בטבלה.
Image projection of 301.0 (diagonal) at 12m.
הקרנת תמונה של 301.0 אינץ' (אלכסונית) במרחק 12 מטר.
To sustain a torsion spiral fracture to his left Ulna, he must've swung his Cane in a downward, diagonal angle.
כדי לקיים שבר ספירלי פיתול כדי גומד לשמאלו, הוא בטח הניף את מקלו בזווית כלפי מטה, אלכסונית.
Now the display on your laptop costs, in rough numbers, 10 dollars a diagonal inch.
עכשיו המסך בלפטופים שלכם עולה, במספרים גסים, 10 דולר לאינצ' אלכסוני.
It utilizes the stretch of the fabric in a diagonal direction, accentuating body lines.
זה מנצל את המתיחה של הבד, בכיוון אלכסוני תוך כדי הדגשת קווי הגוף.
The default duotone curve, a straight diagonal line, indicates that the grayscale values in the original image map to an equal percentage of ink.
עקומת הדואוטון של ברירת המחדל, קו אלכסוני ישר, מציינת שערכי גווני האפור בתמונה המקורית ממופים לאחוזים שווים של צבעי דיו.
In Illustrator and InDesign, a convert-point icon appears next to the Pen tool when it is positioned correctly (In Photoshop, a small diagonal line, or slash, appears next to the Pen tool).
ב - Illustrator וב - InDesign, סמל המרת נקודה מוצג ליד הכלי עט כשהוא ממוקם כהלכה (ב - Photoshop, קו אלכסוני קטן, או לוכסן, מוצג ליד הכלי עט).
Straight X's, straight across, diagonal.
רצף של איקס, קו ישר, אלכסון.
You can see, easily I think, that they make pairs, one in front of another, in this kind of diagonal arrangement.
לדעתי, ניתן לראות די בקלות, שהן יוצרות צמדים, אחת לפני השניה בסוג של סידור אלכסוני.
In the Curves adjustment, the tonal range is represented as a straight diagonal baseline, because the input levels (the original intensity values of the pixels) and output levels (new color values) are identical.
בהתאמה 'עקומות', טווח הגוונים מיוצג כקו בסיס אלכסוני ישר, מכיוון שרמות הקלט (ערכי העוצמה המקוריים של הפיקסלים) ורמות הפלט (ערכי הצבע החדשים) זהות זו לזו.
So, like, OK, maybe it had to do with the patterns on the little pieces of paper - you know, like, it was a diamond, or, you know, diagonal.
אז, כאילו, או.קיי., אולי היה קשר לדפוסים על פיסת הנייר הקטנה - אתם יודעים, כאילו, זה היה יהלום, או, אתם יודעים, אלכסון.
Rotate text to a diagonal angle or vertical orientation. This is often used for labeling narrow columns. Click the currently selected text orientation again to reset the text back to normal orientation.
סובב טקסט לזווית אלכסונית או לכיוון אנכי. אפשרות זו משמשת לעתים קרובות למתן תוויות לעמודות צרות. לחץ שוב על כיוון הטקסט הנוכחי שנבחר כדי לאפס את הטקסט בחזרה לכיוון רגיל.
Pattern Fill - ^0, Text 2, Dark Upward Diagonal, Shadow
מילוי עם תבנית - ^0, טקסט 2, אלכסון כהה כלפי מעלה, צל
Pattern Fill - ^0, Accent 1, Light Downward Diagonal, Outline - Accent 1
מילוי עם תבנית - ^0, הדגשה 1, אלכסון בהיר כלפי מטה, מיתאר - הדגשה 1
Text is in a diagonal table cell
טקסט נמצא בתא טבלה אלכסוני
Screen size (diagonal)
גודל מסך (אלכסון)
Dark narrow upward diagonal
אלכסון צר כהה כלפי מעלה
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 161. מדויק: 161. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo