הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "digital" לעברית

חפש את digital ב: הגדרה מילים נרדפות
דיגיטלי
דיגיטאלי
דיגיטלית הדיגיטלי דיגיטליות דיגיטליים הדיגיטליים הדיגיטליות
לדיגיטלי
דיגיטל
דיגיטלים
לדיגיטליים
דיגיטאליות
הדיגיטאליים
לדיגיטליות
דיגיטאליים

הצעות

Extreme: Looking for cutting-edge gaming performance and features combined with high-end entertainment or complex digital content creation capabilities.
Extreme: מעוניין בביצועי משחקים חדשניים ותכונות המשולבות עם בידור באיכות גבוהה או יכולות יצירת תוכן דיגיטלי מורכב.
From InDesign, you can export your document to a composite PDF file called a digital master.
מתוך InDesign ניתן לייצא את המסמך לקובץ PDF ללא הפרדות צבע הנקרא מאסטר דיגיטלי.
Add an optional DisplayPort cable for exceptional digital connectivity.
הוסף כבל DisplayPort אופציונלי לקבלת קישוריות דיגיטלית יוצאת דופן.
To delete a digital identity stamp that you've applied, select it and press Delete.
למחיקת חותמת זיהוי דיגיטלית שהחלתם, בחרו בה והקישו Delete.
Dell believes that the benefits of object storage will lead to widespread adoption of this technology for fixed digital content.
חברת Dell מאמינה כי היתרונות של אחסון אובייקטים יובילו לאימוץ נרחב של טכנולוגיה זו עבור תוכן דיגיטלי קבוע.
Enjoy dual-monitor viewing from a single digital output port with the optional plug-and-play Dell Multi-Monitor Hub.
באפשרותך ליהנות מצפייה בצג כפול ביציאת פלט דיגיטלי יחידה באמצעות הרכזת לצגים מרובים של Dell מסוג הכנס-הפעל.
If Windows certificate digital IDs are allowed, select the appropriate directory and group.
אם הותר שימוש בחתימה דיגיטלית מתוך אישורי Windows, בחרו ספריה וקבוצה מתאימות.
All audio files must be stereo, 16-bit digital audio with 44100Hz samples.
כל קבצי המוסיקה חייבים להיות סטריאו, שמע דיגיטלי ב 16 סיביות עם דגימות ב 44100Hz.
Always use Transport Layer Security (TLS) and connect only if the recipient's email server has a digital certificate.
השתמש תמיד ב - Transport Layer Security (TLS) והתחבר רק אם לשרת הדואר האלקטרוני של הנמען יש אישור דיגיטלי.
Every image enhanced by Office Lens gets saved to OneNote, a digital notebook that provides a place for all your info.
כל תמונה ש - Office Lens משפר נשמרת ב - OneNote, מחברת דיגיטלית שמספקת מקום לכל המידע שלך.
OneNote is a free digital notebook for all your devices
OneNote הוא מחברת דיגיטלית ללא תשלום עבור כל המכשירים שלך
Office Lens pictures are saved to the Quick Notes section in OneNote, a digital notebook. Get to them on any device.
תמונות של Office Lens נשמרות במקטע 'הערות מהירות' במחברת דיגיטלית של OneNote. תוכל לגשת אליהן מכל מכשיר.
Exceptional performance for ultra realistic games and advances digital media creation applications
ביצועים יוצאים מן הכלל של משחקים ריאליסטיים ביותר ויישומים מתקדמים ליצירת מדיה דיגיטלית.
1.3 MEGAPIXEL webcam with a digital microphone and Dell Video Chat software offer a secure, easy to use video conferencing solution for small businesses.
מצלמת אינטרנט של 1.3 מגה-פיקסל עם מיקרופון דיגיטלי ותוכנת Dell Video Chat מספקות לעסקים קטנים דרך נוחה ובטוחה לשימוש בפתרון ועידת וידאו.
Dell DX Object Storage Platform is designed to access, store and distribute fixed digital content using an elegant, self-managing and cost-effective peer-scaling architecture.
פלטפורמת אחסון האובייקטים DX של Dell מתוכננת לאפשר גישה, אחסון והפצה של תוכן דיגיטלי קבוע באמצעות ארכיטקטורה אלגנטית, בניהול עצמי וחסכונית עם יכולת התאמת מדרגיות לפי עמיתים.
The Dell DX Object Storage Platform is designed to intelligently access, store, protect and distribute fixed digital content.
פלטפורמת אחסון האובייקטים DX של Dell מתוכננת לאפשר גישה, אחסון, הגנה והפצה חכמים של תוכן דיגיטלי קבוע.
Configurable for local or remote (digital) connectivity
תצורה ניתנת להגדרה לקישוריות מקומית או מרוחקת (דיגיטלית)
A single application seamlessly integrates a wide variety of interactive simulations and lessons, along with ExamView digital assessment content and student responses.
יישום יחיד משלב בצורה חלקה מגוון רחב של הדמיות ושיעורים אינטראקטיביים, ביחד עם תוכן הערכה דיגיטלי ExamView ותגובות התלמידים.
From Photoshop, you can prepare image files for offset lithography, digital printing, gravure, and other commercial printing processes.
מ - Photoshop, ניתן להכין קובצי תמונה לליתוגרפיית אופסט, להדפסה דיגיטלית, להדפסת גלופות ולתהליכי הדפסה מסחריים אחרים.
Unfortunately, they left no digital footprint.
למרבה הצער, הם עזבו אין טביעת רגל דיגיטלית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2140. מדויק: 2140. זמן שחלף: 110 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo