הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "discount" לעברית

ראה גם: cash discount
חפש את discount ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
הנחה
דיסקונט
נכיון
לבטל
מוזל
הנחת הנחות
מוזלת
ההנחה בהנחה
ההנחות
להנחה
להנחת
בהנחת
מבטל

הצעות

Calculate total discount when creating or updating sales orders via AIF
חשב הנחה כוללת בעת יצירה או עדכון של הזמנות מכירה דרך AIF
Invoiced Sales per line (excl total discount)
מכירות שחויבו לכל שורה (לא כולל הנחה כוללת)
Price discount journal line data is not valid in incoming XML.
נתוני שורות יומן של הנחה במחיר אינם חוקיים ב - XML נכנס.
We'd obviously like a discount...
מובן שהיינו רוצים גם הנחה - .בדיוק -
But I'd appreciate a discount.
ואני מניח שאני לקוח שלך, אבל אשמח לקבל הנחה.
That's a 50% first-time discount
וזה אחרי הנחה של 50% התנסות ראשונה.
Buy it here and get 10 percent discount.
תקנה את זה דרך החנות ותקבל עשרה אחוז הנחה.
Contains an icon if a price agreement or discount is applicable
מכיל סמל אם הסכם מחיר או הנחה הם ישימים
Line amount (including discount) that is associated with the invoice
סכום שורה (כולל הנחה) המשויך לחשבונית
Analyze vendor discount terms and service areas
ניתוח תנאי הנחה ותחומי שירות של ספק
Upper boundary for the quantity range to which a particular discount can be applied.
הגבול העליון עבור טווח הכמויות שעליו ניתן להחיל הנחה מסוימת.
Nir has a discount coupon for the museum's exhibition.
לניר יש שובר הנחה לתערוכה במוזיאון.
Sales amount of the line (incl. discount).
סכום מכירה של השורה (כולל הנחה).
Is the item included in the calculation of a combined total discount?
האם הפריט כלול בחישוב של הנחה כוללת משולבת?
Total discount on the sales order in percentage.
הנחה כוללת על הזמנת המכירה באחוזים.
I think it's a high school discount.
פרמיית המכללה אני חושב שזה הנחה בתיכון.
Madame, asking for discount doesn't mean I am poor.
לבקש הנחה אין פירושו שאני עני.
Something from the deli? Bobby'd probably give us a discount.
משהו מהמעדנייה בובי בטח יעשה לנו הנחה?
He probably gets a child's discount.
הוא בטח מקבל הנחה של ילד.
No, no discount for two men.
לא, אין הנחה לשני גברים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1278. מדויק: 1278. זמן שחלף: 237 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo