הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "disintegration" לעברית

חפש את disintegration ב: הגדרה מילים נרדפות
התפוררות
ההתפוררות
Playing Disintegration by the Cure.
משחק התפוררות ידי קיור.
Just as his footballing skills were at one extreme, with him being far better than anyone else, his life was at the other extreme, being a disintegration of everything that provides the basis for normality in life.
בדיוק כשם שמיומנותו בכדורגל, הייתה קיצונית, כשהוא הטוב מכולם:חייו היו בקצה האחר התפוררות של כל מה שמספק את הבסיס לחיים נורמליים.
They were working on weapons of mass disintegration.
הם עבדו על נשק שיכול לפורר דברים.
Matt's upset at your personal disintegration.
מאט מודאג בשל ההדרדרות האישית שלך.
His young mother in a state of shock and disintegration.
אמו הצעירה נמצאת במצב של הלם והתפרקות.
But their disintegration releases a special protein hidden inside the virus...
אך התפוררותם משחררת חלבון מיוחד החבוי בתוך הנגיף...
Radioactivity in minerals on Earth - like uranium ore - comes from the disintegration of atoms.
רדיואקטיביות במינרלים על, כדור הארץ, כמו עפרת אורניום באה מהתפרקות אטומים.
Since the disintegration of her parents marriage she'd only loved two things.
מאז שנפרדו הוריה היא אהבה שני דברים בלבד.
Do you think Rutherford's theory of sub-atoms and disintegration is accurate?
את חושבת שהתאוריה של רתרפורד בדבר תת-אטומים והתפוררות מדויקת?
The only solution, it turns out, is to affect your systemic disintegration.
מסתבר שהפתרון היחיד הוא לפגוע במערכת ההפרדה שלך.
Our mission: pick up a scientific party below, observe the disintegration of the planet.
משימתנו, לאסוף משם משלחת מדעית לצפות בהתפוררות הכוכב.
So you would think that the disintegration of basic law enforcement in the developing world would be a huge priority for the global fight against poverty.
אז הייתם חושבים שההתפוררות של אכיפת חוק בסיסית בעולם המתפתח תהיה בעדיפות גבוהה למאבק הגלובלי נגד העוני.
Stay in there, you've got a 50/50 chance of disintegration.
תישארי שם אם את רוצה ישלך סיכוי של 50-50 להתפורר.
I display few signs of improvement, but I also display no signs of disintegration.
אני מגלה סימנים מועטים של שיפור אבל, אני גם לא מציגה סימנים לחוסר השתלבות.
The end of the Cold War and the disintegration of the Soviet Union.
לאחר-מכן הגיע הסיום של המלחמה הקרה.
We've watched the progress of a billion years' worth of entropy and fed off the slow disintegration into the chaos of our world.
ראינו את ההתקדמות של מיליארד שנים של אנטרופיה והאכילה את ההתפוררות האטית לתוך התוהו ובוהו של העולם שלנו.
No, Disintegration is a great record.
לא, "התפוררות" היה אלבום נהדר.
Like with Disintegration, I remember the very first time I heard that record.
כמו שב "התפוררות", אני זוכרת בדיוק מתי שמעתי את האלבום לראשונה.
Four years of dullness and disintegration.
ארבע שנים של שיעמום.
The disintegration of the jaw...
התפוררותה של הלסת...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 46. מדויק: 46. זמן שחלף: 57 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo