הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "dispersed" לעברית

מפוזרים
התפזרו
מפוזרות
התפזר
פוזר
מתפזר
מפזרים
פיזרו
תנוטרל
פזורים
פיזרנו
להתפזר
מפוזר
תתפזר
Anyway, the American cities: lots of roads dispersed over large areas, almost no public transportation.
בכל אופן, הערים האמריקאיות: כבישים רבים מפוזרים על פני שטח גדול, כמעט ללא תחבורה ציבורית.
Its sister stars, hatched from the same interstellar cloud, are dispersed throughout the galaxy.
הכוכבים שנולדו יחד איתה, מאותו ענן בין-כוכבי, מפוזרים בכל הגלקסיה.
Why weren't the remains dispersed by scavengers?
תודה לך למה השרידים לא התפזרו ע"י?
His followers and students dispersed, while many of the branch schools shut down.
חסידיו ותלמידיו התפזרו, בעוד שרבים מסניפי בתי הספר נסגרו.
With the shoals dispersed, life is hard for all the predators.
כשהלהקות מפוזרות, החיים קשים לכל הטורפים.
The energy of the Eye dispersed, leaving destruction in its wake.
האנרגיה של העיניים מפוזרות, עוזב הרס בעקבותיה.
We knew that the French High Command had dispersed his tanks.
ידענו כי הפיקוד העליון הצרפתי התפזרו הטנקים שלו.
Over centuries they were dispersed by wars.
במאות השנים שחלפו הן התפזרו בגלל המלחמות.
And humans dispersed - not once, but twice.
ובני האדם התפזרו לא פעם אחת - אלא פעמיים.
For much of the time they are dispersed, ranging through the forests in dozens of columns searching for prey.
במרבית הזמן הן מפוזרות, מתפרסות לאורך היער בעשרות טורים, תרות אחר טרף.
And so dispersed, I can't make a guess where he lives.
וכול כך מפוזרים, שאני לא יכול, לנחש היכן הוא חי
Normally the fish they feed on are widely dispersed but sometimes their prey gathers in dense shoals, like these sardines.
בדרך כלל, הדגים מהם הם ניזונים מפוזרים באופן נרחב אך לעיתים טרפם מתקבץ ללהקות דגים צפופות כמו הסרדינים האלה.
With the promise of a pardon, and the threat of an advancing royal army, the rebels in Lincolnshire have dispersed - and gone home.
עם ההבטחה לחנינה, והאיום בהתקדמות הצבא המלכותי, המורדים בלינקולנשייר התפזרו וחזרו לבתיהם.
Now if this signal is used for males and females to find each other for mating and they're dispersed, imagine the impact this could have on the recovery of endangered populations.
כעת אם האות הזה בשימוש עבור זכרים ונקבות בשביל למצוא אחד את השני כדי להזדווג והם מפוזרים, דמיינו את הפגיעה שיכולה להיות לזה על ההתאוששות של אוכלוסיות נכחדות.
And this is the Crab Nebula a stellar graveyard, where gas and dust are being dispersed back into the interstellar medium.
וזוהי ערפילית הסרטן בית קברות כוכבי, היכן שגז ואבק מפוזרים חזרה לחלל הבין כוכבי.
The virtual controller in a single IAP is capable of controlling up to 16 other IAPs or up to 256 local or dispersed users.
הבקר הווירטואלי בכל נקודת IAP מסוגל לשלוט בעד 16 נקודות IAP אחרות או בעד 256 משתמשים מקומיים או מפוזרים.
At 10,000 feet up, bats are so widely dispersed that it's difficult to see them.
בגובה 3,000 מטר, העטלפים מפוזרים מאוד, ולכן קשה מאוד להבחין בהם,
In forests like this, where food sources are often widely dispersed, the ability to travel fast and far, but with little effort, is a very valuable ability indeed.
ביערות כאלה, שבהם מקורות המזון מפוזרים מאוד לעתים, היכולת לנוע למרחקים ומהר אך במאמץ מועט היא יכולת יקרת ערך מאוד.
And traffic planners all around the world have tried lots of different measures: dense cities or dispersed cities, lots of roads or lots of public transport or lots of bike lanes or more information, or lots of different things, but nothing seems to work.
מהנדסי תנועה ברחבי העולם ניסו שיטות רבות ושונות: ערים צפופות או מפוזרות, עם כבישים רבים או תחבורה ציבורית מפותחת הרבה מסלולי אופניים או יותר מידע, דברים רבים ושונים, אבל לא נראה שמשהו עובד.
The shoals are so dispersed they're hard to find.
הלהקות מפוזרות וקשה למצוא אותן.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 123. מדויק: 123. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo