הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "dissipate" לעברית

להתפוגג
לפזר
להפיג
להתפזר
יתפוגג
יופחת
שמפזר
לפוגג
מתפוגג
The gasses must have continued to dissipate after we left.
הגזים בוודאי המשיכו להתפוגג אחרי שעזבנו.
This rocking motion, however, caused the energy to dissipate.
התנועה הזאת, גרמה לאנרגיה להתפוגג.
So it helps heat dissipate easier.
אז זה עוזר לפזר את החום יותר בקלות.
We don't want to dissipate the anger...
אנחנו לא רוצים לפזר את הכעס...
(LAUGHS) I dissipate the tension.
(צוחק) אני להפיג המתח.
Dissipate some of the heat we're feeling, and Tom was the first man I thought of.
להפיג את הלחץ מעלינו, וטום הוא הראשון שחשבתי עליו.
The, as the shock waves dissipate, the fracture grows more narrow.
כמוגלי ההלם, להתפוגג, הברגדלצר יותר.
Then I'd advise you to try to dissipate that gas by whatever means.
אז אני מציע לנסות לפזר את הגז בכל האמצעים הנדרשים.
Captain, we don't have any idea what caused that phenomenon or what made it dissipate.
קפטן, אין לנו שמץ של מושג מה גרם לתופעה הזו או מה גרם לה להתפוגג.
But if we don't, if we let it dissipate, we could be waiting another 75 years for this opportunity.
אבל אם לא נעשה זאת, אם ניתן לזה להתפוגג, יחכו לנו עוד 75 שנים של עבדות.
Dissipate it, and we feel depressed.
לפזר אותו, ואנחנו מרגישים מדוכאים.
Can we make it dissipate?
שזה ממש מבאס אנחנו יכולים לגרום לזה להתפוגג?
The eddy is starting to dissipate.
המערבולת מתחילה להתפוגג.
We got to you in a matter of seconds and we were able to dissipate your internal voltage spike.
הגענו אליך בשניות והצלחנו לפזר את המתח החשמלי הפנימי שלך.
You start sweating to dissipate the heat that you're going to create from muscular exertion.
אתם מתחילים להזיע כדי לפזר את החום שהגוף עומד להוציא כתוצאה מפעולות השרירים.
It would be impossible to low it down without a cloud of bosons to dissipate the energy.
זה יהיה בלתי אפשרי לעצור ללא ענני בוזונים כדי לפזר את האנרגיה.
You're in a new brain is soaking in a stew of endorphins which never get a chance to dissipate because the object of your affection is a co-worker.
המוח שלך מוצף באנדורפינים והם לא מספיקים להתפוגג בגלל שמושא החיבה הוא עמית לעבודה.
Civic authorities are confident the toxic chemical leak will dissipate harmlessly and soon be under control.
הרשויות סיוויק בטוחות ההדלפה הכימית הרעילה יתפוגג מזיק ועד מהרה להיות תחת שליטה.
We must capitalize on this momentum, or it will dissipate.
אנחנו חייבים לנצל על המומנטום הזה, או שזה ייעלם.
That will dissipate over the next several hours to 48 hours.
זה יופחת בשעות הקרובות עד 48 שעות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 91. מדויק: 91. זמן שחלף: 84 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo