הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "do not exist" לעברית

חפש את do not exist ב: מילים נרדפות
לא קיים
לא קיימים
אינם קיימים
שאינם קיימים
לא קיימות
שלא קיימות
שאינו קיים
שלא קיימים
לא קיימת
This entire weekend, assume I do not exist.
כל סוף-השבוע הזה, קחו בחשבון שאני לא קיים.
Even now he walks through your lands as if you do not exist.
אפילו עכשיו הוא הולך דרך האדמות שלך כאילו אתה לא קיים.
These lines - they do not exist for men like us.
הגבולות הללו לא קיימים בעבור אנשים כמונו.
Which price is to be used when purchase price agreements do not exist?
באיזה מחיר להשתמש כאשר לא קיימים הסכמי מחיר רכישה?
Item warehouse parameters do not exist.
פרמטרים של מחסן פריט אינם קיימים.
One or more dimension codes do not exist.
קוד ממד אחד או יותר אינם קיימים.
Under my spell, the laws do not exist.
בהשפעת הכישוף שלי, החוקים אינם קיימים.
Artie, will you please tell Pete that the undead do not exist?
ארטי, אתה מוכן לומר לפיט שהמתים החיים לא קיימים?
The additives used to strengthen the bacterial capsules do not exist at our research labs.
התוסף שבו השתמשו כדי לחזק את כמוסת החיידקים לא קיים במעבדות המחקר שלנו.
Note: This process is additive only. Roles are added if they do not exist. Existing roles are not deleted or updated. Unchecking a Role will not delete it in the Analysis Services project.
הערה: תהליך זה הוא תהליך הוספה בלבד. תפקידים מתווספים אם אינם קיימים. תפקידים קיימים אינם נמחקים או מתעדכנים. ביטול סימון של תפקיד אינו מוחק אותו בפרוייקט Analysis Services.
The gods we've been praying to for thousands of years do not exist.
זה בגלל שהם אינם קיימים האלים שאנו מתפללים אליהם במשך.
And they said they would be made of any metal do not exist in the periodic table.
הוא אמר שהחומר שממנו זה עשוי אפילו לא קיים בטבלה המחזורית.
But they are simply statistical hiccups that we can't explain because, sir, in my opinion, miracles do not exist.
אבל הם פשוט שיהוק סטטיסטית שאנחנו לא יכולים להסביר בגלל, אדוני, לדעתי, ניסים לא קיימים.
But here at 21, rules do not exist so that you can find new and creative ways to break them.
אבל כאן ב -21, חוקים לא קיימים כדי שתמצא דרכים חדשות ויצירתיות להפר אותם.
If you're not in the list, you do not exist in the ark.
אם אתה לא ברשימה, אתה לא קיים בארון.
THEY DO NOT EXIST ON A MAP. THEY'RE NOT NATIONS. THEY ARE INDIVIDUALS.
הם לא קיימים על המפה, הם אינם אומות,
You do not exist.
אתה לא קיים - .בסדר -
I do not exist.
כשמתחקרים אותי, אומרים לי שאני לא קיים.
Scraps of men do not exist.
חצאי אדם פשוט לא קיימים.
Required fields do not exist on the item.
שדות נדרשים אינם קיימים בפריט.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 102. מדויק: 102. זמן שחלף: 115 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo