הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "down" לעברית

חפש את down ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

9327
8212
7600
5559
4348
go down 4265
3285
3088
2249
You got to get in here before this rig down down!
אתה חייב להיכנס לכאן לפני המתקן הזה למטה!
Use alt + down arrow to open the options menu
השתמש ב - Alt + חץ למטה כדי לפתוח את תפריט האפשרויות
When you select Reorder, users will be able to move repeating regions up or down when editing in a browser.
כשבוחרים באפשרות Reorder, המשתמשים יוכלו להזיז אזורים חוזרים למעלה או למטה בשעת עריכה בדפדפן.
In the Bindings panel, click the down arrow in the Format column to expand the pop-up menu of available data formats.
בחלונית Bindings, לחץ על החץ למטה בעמודה Format להרחבת התפריט הנפתח של תבניות הנתונים הזמינות.
Click the down arrow button in the Format column.
לחץ על לחצן החץ למטה בעמודה Format.
This lady's tomato plant fell down.
מר קרולהוליק, צמח העגבניה של הגברת הצעירה הזאת נפל למטה.
All communications with the cities are down.
כל לווין, מיקרוגל, ותקשורת קרקע עם הערים הן למטה.
Put me down, put me down, put me down!
תוריד אותי למטה, תוריד אותי למטה, תוריד אותי למטה.
Please exit Excel Viewer before shutting down.
נא צא ממציג Excel לפני הכיבוי.
Hold down Ctrl and click to select multiple resources
החזק את מקש Ctrl לחוץ ולחץ כדי לבחור משאבים מרובים
Shutting down MSExchangeRPC service because the Mailbox server role is installed on the current server.
השירות MSExchangeRPC נסגר כעת מאחר שתפקיד השרת לתיבת דואר מותקן בשרת הנוכחי.
The pipe cannot be written to because it is already in the process of shutting down.
אין אפשרות לכתוב אל רכיב pipe כיוון שהוא כבר נמצא בתהליך כיבוי.
The Anchor Plugin is shutting down.
יישום העוגן מסוג Plugin נסגר כעת.
Jot down a thought or task for later and save it to OneNote.
שרבט מחשבה או משימה למועד מאוחר יותר ושמור אותה ב - OneNote.
Close all Microsoft Office applications before shutting down the system.
סגור את כל יישומי Microsoft Office לפני כיבוי המערכת.
Select multiple objects without dragging a selection region or holding down the Ctrl or Shift keys.
בחר אובייקטים מרובים ללא גרירת אזור בחירה או החזקת מקש Ctrl או Shift לחוץ.
Winsock error: the network has gone down.
שגיאת Winsock: הרשת הפסיקה לפעול.
Click the Direct-Selection tool, hold down Shift, and select the anchor points you want to align or distribute.
לחצו על הכלי בחירה ישירה, הקישו Shift, ובחרו בנקודות העיגון שברצונכם ליישר או לפזר.
Hold down Alt and press an arrow key.
הקישו Alt ולחצו על אחד ממקשי החצים.
Alternatively, hold down Shift to select all listings in between the layer or group names you click.
לחלופין, הקישו Shift לבחירת כל הפריטים ברשימות שבין שמות השכבה או הקבוצה שלוחצים עליהם.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 141679. מדויק: 141679. זמן שחלף: 734 ms.

go down 4265

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo