הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: drag onto the page
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "drag" לעברית

הצעות

You can drag a selection from one open Photoshop image into another.
ניתן לגרור בחירה מתמונת Photoshop אחת לשנייה.
You can drag objects from a web browser to InDesign without configuring a proxy.
ניתן לגרור אובייקטים מדפדפן האינטרנט ל - InDesign מבלי להגדיר שרת.
Hold down Shift to drag a non-constrained frame.
הקש Shift כדי לגרור מסגרת ללא הגבלת גודל.
If your word-processing application supports drag-and-drop, you can also drag text into InDesign frames.
אם מעבד התמלילים תומך בגרירה ושחרור, תוכל גם לגרור טקסט לתוך מסגרות של InDesign.
I cannot drag my family through a homeless unit.
אני לא יכול לגרור את המשפחה שלי דרך דיור למחוסרי בית.
You can also zoom with the Hand tool by holding down Shift as you drag.
ניתן גם לגרור באמצעות הכלי יד תוך הקשת Shift כדי לבצע התקרבות או התרחקות.
I actually had to drag beth here.
למעשה הייתי צריך לגרור את בת' לכאן.
He could hardly drag himself in.
הוא בקושי הצליח לגרור את עצמו פנימה.
But why drag me into this?
נראה טוב מבחינתי אבל למה לגרור אותי לזה?
If you start to drag at a non-perpendicular angle and then hold down the Shift key, shearing is constrained to that angle.
אם מתחילים לגרור בזווית שאינה ניצבת ולאחר מכן מקישים Shift, ההטיה מוגבלת לזווית זו.
VICTORIA: Must you drag Charlotte into all this?
היית חייב לגרור את שרלוט לעניין?
While I decide if I drag you back in chains.
בזמן שאני אחליט אם לגרור אותך חזרה בשלשלאות.
There's always some tedious function I could drag you to.
תמיד יש כמה פונקציה מייגע אני יכול לגרור אותך ל.
Just don't let her drag you down with her.
רק אל תיתן לה לגרור אותך לתהום איתה.
To constrain the vertical or horizontal movement as you drag, press and hold Shift.
להגבלת התנועה האנכית או האופקית תוך כדי גרירה, הקישו Shift.
Call to BeginDrag must succeed before calling drag functions.
על הקריאה ל - BeginDrag להצליח לפני קריאה לפונקציות גרירה.
Hold down Shift as you click or drag to preserve the density of the symbol instances while resizing.
הקישו Shift תוך כדי לחיצה או גרירה כדי לשמור על הצפיפות של מופעי הסמלים במהלך שינוי הגודל.
Hold down Shift, and drag to add to the selection.
הקישו Shift תוך כדי גרירה להוספה לבחירה.
Either copy and paste or drag the path to Illustrator.
העתיקו והדביקו או גררו את הנתיב ל - Illustrator.
Press Shift as you drag a corner handle to scale proportionately.
הקישו Shift תוך כדי גרירת נקודת אחיזה פינתית לשינוי גודל פרופורציונלי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4430. מדויק: 4430. זמן שחלף: 113 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo