הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "drags on" לעברית

נסחב
ימשך
נכנסים כבר ליומם
Today marks the first hundred days since the assassination of President Kathleen Spencer, and still the search drags on for her assailant, who bears the notorious label of the most wanted woman in the world.
היום מציין את מאה הימים הראשונים מאז ההתנקשות בחייו של הנשיא קתלין ספנסר, ועדיין החיפוש נסחב לתוקף שלה, שנושא את התווית הידועה לשמצה בעולם של האישה המבוקשת ביותר.
People know now what will happen to them if Division drags on.
אנשים יודעים עכשיו מה יקרה להם אם החטיבה נסחבה.
What if the shoot drags on for another day?
מה אם הצילומים יגררו ליום נוסף?
Well, personally, I hope your investigation drags on for weeks.
אני מקווה שהחקירה שלך תמשך שבועות.
And there'll be thousands more like him while the war drags on.
ויהיו עוד אלפי כמוהו ככל שהמלחמה תימשך.
If this crisis drags on, you can write my official biography.
אם המשבר הזה ימשך תוכלי לכתוב את הביוגרפיה הרשמית שלי.
Anything primarily run by the federal government, unless this thing drags on for months.
כל מה שמופעל בעיקר באמצעות הממשלה הפדרלית, אלא אם כן העסק הזה ייגרר במשך חודשים, אבל...
What are Mary and I supposed to do if this all drags on?
מה מארי ואני אמורות לעשות אם כל זה יימשך?
Well, that's what happens when a case drags on.
ובכן, זה מה שקורה כאשרמקרה גורר הלאה.
And every day that it drags on, it's costing your company more money.
וכל יום שזה נגרר זה עולה לחברה שלך יותר כסף.
The longer this drags on, the better for us.
ככל זה גורר ב, יותר טוב בשבילנו.
The longer this thing drags on, the more likely he is to come after us for buying that stock.
כבר את הדבר הזה גורר על, סביר יותר שהוא לבוא אחרינו לרכישת המניות.
So if this drags on, and we don't catch him soon, we'll use them as bait.
אז אם זה ימשך ואנחנו לא נתפוס אותו בקרוב, אנחנו נשתמש בהם כפיתיון.
The English ships won't deliver, not as long as the war drags on.
ספינות אנגלית לא תישא, לא כל עוד המלחמה נמשכת.
Einstein realized that matter drags on time, slows it down like the slow part of a river.
איינשטיין הבין, שחומר נמשך בזמן הם מאטים כמו בחלק האיטי של הנהר.
And soon the Dragons were taking "drags on" their cigarettes again.
ועד מהרה ה "דרקונים" חזרו לפלוט עשן.
Every day this drags on, it's millions out of your pocket.
כל יום שזה נמשך עולה לך מיליונים.
What I have, Larry, is a case that will embarrass you personally every day it drags on, because you were the one that tried it in the first place.
לארי, יש לי משפט שיביך אותך אישית בכל יום שהוא יימשך, כי אתה תבעת מלכתחילה.
Drags on a cigarette Exhales but can't forget
"מוציאה סיגריה שואפת אבל לא שוכחת
And if this strike drags on, Prescott goes down.
ואם השביתה ממשיכה פרסקוט נופלים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 28. מדויק: 28. זמן שחלף: 60 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo