הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "drawing" לעברית

ראה גם: drawing room
חפש את drawing ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

Enables you to use ink features, such as drawing and writing, in Office programs.
מאפשר לך להשתמש בתכונות דיו, כגון ציור וכתיבה, בתוכניות Office.
For PowerPoint, handwriting is transformed into drawing objects that can be recolored and edited.
עבור PowerPoint, כתב יד מומר לאובייקטי ציור שניתן לצבוע אותם מחדש ולערוך אותם.
Contains shapes for drawing a site and server view of a Microsoft Active Directory.
מכיל צורות לצורך שרטוט תצוגה של אתרים ושרתים של Microsoft Active Directory.
Vendor drawing review (all disciplines)
סקירת שרטוט ספק (כל התחום)
When you press Shift while using a drawing tool, the starting location appears.
כשמקישים Shift תוך כדי שימוש בכלי ציור, מוצג מיקום נקודת ההתחלה.
Allows you to add or modify database links for an existing Visio drawing.
מתן אפשרות להוסיף או לשנות קישורי מסד נתונים עבור ציור קיים של Visio.
PaintTitle - Unknown text drawing style.
PaintTitle - סגנון ציור טקסט לא ידוע.
The file you are trying to open is not a valid Microsoft Visio drawing file.
הקובץ שאתה מנסה לפתוח אינו קובץ ציור חוקי של Microsoft Visio.
Please select a shape in a Visio drawing window, and start the Wizard again.
נא בחר צורה בחלון ציור של Visio והפעל שוב את האשף.
To delete a drawing markup, select it and press Delete.
למחיקת סימון ציור, בחרו בו והקישו Delete.
You can only browse named locations in Visio drawing files.
באפשרותך לעיין רק במיקומים בעלי שם בקבצי ציור של Visio.
Please select one or more shapes in a Visio drawing window.
נא בחר צורה אחת או יותר בחלון ציור של Visio.
When an object is converted to an Office drawing object, any embedded data or linked information in the original object is lost.
בעת המרת אובייקט לאובייקט ציור של Office, הנתונים המוטבעים או המידע המקושר באובייקט המקורי אובדים.
Creates text effects by inserting a Microsoft Office drawing object
יצירת אפקטי טקסט על-ידי הוספת אובייקט ציור של Microsoft Office
Wrong drawing object type for this command
סוג שגוי של אובייקט ציור עבור פקודה זו
Move anchor point and handles while drawing
הזזת נקודת עיגון ונקודות אחיזה תוך כדי ציור
Specify the options to use for this monitored drawing
ציין את האפשרויות שישמשו עבור ציור זה, הנתון תחת פיקוח
Visio is unable to lay out this drawing. Make sure your shapes are connected properly.
ל - Visio אין אפשרות לפרוס ציור זה. ודא כי הצורות שלך מחוברות כראוי.
Could not find this sample drawing.
לא היתה אפשרות למצוא ציור לדוגמה זה.
like being suspended for drawing on school property.
למשל כמו להיות מושעים בגלל ציור על רכוש בית ספר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2933. מדויק: 2933. זמן שחלף: 147 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo