הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "due diligence" לעברית

חפש את due diligence ב: מילים נרדפות
שקידה נאותה
בדיקת נאותות
בדיקה נאות
בדיקה מקיפה
הבדיקות
התכנון המדוקדק
בדיקה הנאותות
מתוך התמדה
בדיקה כמו
הבדיקה הנאותה
בדיקות נאותות
Goldman Sachs is doing due diligence for Lipton.
גולדמן זקס מבצעים, שקידה נאותה עבור ליפטון
It's called "due diligence", Jack.
זה נקרא שקידה נאותה, ג"ק.
But in any case, due diligence is a requirement.
אבל בכל מקרה, בדיקת נאותות היא דרישה.
You think Harvey would sign off on this without due diligence?
אתה חושב שהרווי היה מאשר את זה בלי בדיקת נאותות?
Yes, of course, due diligence.
כן, כמובן, בדיקה נאות.
In the normal course of due diligence, I found evidence of illegal activity.
בבמהלך הדברים הרגילים של בדיקה נאות, מצאתי ראיות לפעילות בלתי חוקית.
Look, those guys aren't doing technical due diligence.
תראה, האנשים האלה לא עושים בדיקת נאותות טכנולוגית.
We are rushing people through, trying to put boots on the ground instead of doing our due diligence.
אנחנו מאיצים באנשים לסיים בנסיון לתקוע יתדות בקרקע במקום לעשות בדיקת נאותות.
Uncle, the location is amazing... and the bank has also done due diligence.
דוד, המיקום מדהים והבנק גם עשה בדיקת נאותות.
When J.P. told me you were joining us this morning, I did my due diligence.
כשג'יי-פי אמרה לי שתצטרף אלינו הבוקר, עשיתי בדיקת נאותות.
Fact-finding, due diligence, whatever you want to call it.
ממצא עובדות, בדיקה נאות, מה שאתה רוצה לקרוא לזה.
Give me some time to do some due diligence on Gilbert.
ותן לי קצת זמן לערוך בדיקת נאותות על גילברט.
I was not suggesting that you had not done your due diligence...
אני לא מציע שאתה לא עשית בדיקה נאות שלך...
Your theory about Scott didn't pan out, but we did due diligence and looked at other people in Cole's life, and that's when we found this.
התאוריה שלך על סקוט לא צלחה, אבל עשינו בדיקת נאותות ובדקנו אנשים אחרים בחיים של קול, ואז מצאנו את זה.
I mean there's no way that we can close a deal like this in two weeks without skipping due diligence.
אני מתכוון שאין סיכוי שנצליח לסכם עסקה כזאת בשבועיים בלי לוותר על בדיקת נאותות.
And I shouldn't have said that rushing through this deal without doing due diligence was feasible.
לא הייתי צריך להגיד שזה אפשרי לסכם את העסקה במהירות בלי בדיקת נאותות.
Listen, Harry, I'm a businessman, so I've done my due diligence.
תשמע, הארי, אני איש עסקים, אז ערכתי בדיקת נאותות.
So, just so you know, I had to do my due diligence.
אז רק שתדעי, ביצעתי בדיקת נאותות.
"Due diligence" the lawyers call it.
בדיקת נאותות, בפי עורכי הדין -
I have to perform my due diligence.
אני צריך לבצע בדיקת נאותות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 194. מדויק: 194. זמן שחלף: 229 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo