הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "due to" לעברית

חפש את due to ב: מילים נרדפות
בזכות
הודות
מפאת
עקב בשל בעקבות
בגין
בגלל כתוצאה לאור
אמור להגיע
שבגלל
שעקב
מאחר
נובע

הצעות

The PowerEdge rack enclosures need no special infrastructure for many installations, due to excellent static load ratings.
עבור מארזי ארון התקשורת מסוג PowerEdge לא נדרשת תשתית מיוחדת להתקנות, הודות לרמות מעולות של נשיאת מטען סטטי.
SharePoint people search failed due to a malformed query.
חיפוש אנשים ב - SharePoint נכשל בשל שאילתה שלא עוצבה כראוי.
Cannot get theme information for chrome control due to time out.
אין אפשרות לקבל פרטי ערכות נושא עבור פקד Chrome משום שהזמן הקצוב תם.
Process exited due to Timeout escalation.
התהליך ביצע יציאה עקב הסלמה של ה - Timeout.
Internet Explorer cannot send user name and password information to this server due to security policy settings.
ל - Internet Explorer אין אפשרות לשלוח פרטי שם משתמש וסיסמה לשרת זה בשל הגדרות מדיניות אבטחה.
The time of day the Activity was last updated due to synchronization with Microsoft Outlook.
השעה ביום שבה הפעילות עודכנה לאחרונה בעקבות סינכרון עם Microsoft Outlook.
Operation aborted due to an exception (see InnerException for details).
הפעולה בוטלה עקב חריגה (לקבלת פרטים, ראה InnerException).
Cannot set Expression property due to circular reference in the expression.
אין אפשרות להגדיר את המאפיין Expression עקב הפניה מעגלית בביטוי.
Document cannot be opened due to corruption. Try Excel's data recovery features.
אין אפשרות לפתוח את המסמך עקב פגם. נסה את תכונות שחזור הנתונים של Excel.
Windows cannot print due to a problem with the current printer setup.
ל - Windows אין אפשרות להדפיס בשל בעיה בהגדרת המדפסת הנוכחית.
A connection couldn't be established to the document due to proxy configuration errors.
לא היתה אפשרות ליצור חיבור אל המסמך עקב שגיאות תצורת proxy.
The Microsoft Exchange Unified Messaging service couldn't perform speech recognition while recording a voice message due to lack of resources.
לשירות Microsoft Exchange Unified Messaging לא היתה אפשרות לבצע זיהוי דיבור בעת הקלטת הודעה קולית עקב מחסור במשאבים.
Cannot start the service due to a Win32 error when removing unnecessary privileges.
אין אפשרות להפעיל את השירות עקב שגיאת Win32 בעת הסרת הרשאות לא נחוצות.
Failed Subscriptions/sec is the number of subscriptions that fail each second due to an error.
Failed Subscriptions/sec הוא מספר המנויים הנכשלים בכל שניה עקב שגיאה.
Relinquishing job due to database failover.
מוותר על המשימה עקב מעבר מסד הנתונים לגיבוי בעת כשל.
EditRecord failed due to repeated data conflicts when attempting to commit data.
EditRecord נכשל בשל התנגשויות נתונים חוזרות ונשנות בעת ניסיון לבצע נתונים.
Office 365 signin failed due to network error.
הכניסה ל - Office 365 נכשלה עקב שגיאת רשת.
PowerPoint Mobile Viewer cannot open this presentation for viewing due to an unexpected error.
ל - PowerPoint Mobile Viewer אין אפשרות לפתוח מצגת זו להצגה עקב שגיאה בלתי צפויה.
The total number of times we have compacted the blob cache due to size.
המספר הכולל של פעמים שבהן דחסנו את מטמון Blob עקב גודל.
A Web Part link has not been imported due to data mismatch.
לא התבצע ייבוא של קישור Web Part עקב חוסר התאמה בנתונים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3424. מדויק: 3424. זמן שחלף: 214 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo