הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "eavesdrop" לעברית

חפש את eavesdrop ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לצותת
צוטטתי
מצותת
להאזין
מצותתת
They used their baby monitor to eavesdrop on my conversation.
הם משתמשים במוניטור התינוק שלהם כדי לצותת לשיחות שלי.
They wired us up so we can eavesdrop on The Jovi.
הם קווית אותנו ולכן אנחנו לא יכולים לצותת ג'ובי.
Honey, I eavesdrop because I care.
מותק, אני צוטטתי כי איכפת לי.
How do you know? -Honey, I eavesdrop because I care.
איך את יודעת - .מותק, אני צוטטתי כי איכפת לי - טוב, יש לי תוכניות לשבת -
Sorry, I wasn't trying to eavesdrop.
מצטער, אני לא מנסה לצותת.
I used it to eavesdrop on my aunts when I was a teenager.
השתמשתי בזה כדי לצותת לדודותי, כשהייתי נערה.
And how dare you eavesdrop on my conversation.
ואיך אתה מעז לצותת לשיחה שלי.
It's harder to eavesdrop in a public place.
זה קשה יותר לצותת במקום ציבורי.
Well, I didn't mean to eavesdrop.
ובכן, אני לא התכוונתי לצותת.
Not every country likes to eavesdrop.
כי לא בכל הארצות אוהבים לצותת.
They were set up so the Americans could eavesdrop on a military base.
טמנו להם פח כדי שהאמריקאים יוכלו לצותת לבסיס צבאי.
T micohockpi up sound vibrations through walls, Allowing you to eavesdrop on conversations.
מיקרופוני-מגע קולטים קולות רטט דרך קירות, מה שמאפשר לצותת לשיחות.
You're making it difficult to eavesdrop.
אתה עושה את זה קשה לצותת.
Okay, do you always eavesdrop on people's conversations?
אוקיי, אתה תמיד לצותת לשיחות של אנשים?
In fact, people have been using lasers to eavesdrop on objects from a distance for decades.
למעשה, אנשים השתמשו בלייזרים כדי לצותת לעצמים ממרחק במשך עשורים.
It's really not nice to eavesdrop When people are on the phone, maria.
זה לא כל-כך יפה לצותת לאנשים כשהם בטלפון, מריה.
I could come up with an excuse to get out of the car and go eavesdrop on Collins by...
אני יכול לבוא עם תירוץ כדי לצאת מהמכונית וללכת לצותת קולינס על ידי...
I'm just going to walk over there Where I can still eavesdrop.
אני רק הולכת לשם איפה שאני עדיין יכולה לצותת.
You'll be able to eavesdrop on all of Mr. Bohannon's business.
תוכל לצותת לכל העסקים של מר בוהנון.
I'm sorry to eavesdrop, but miss congeniality was loud.
אני מצטער לצותת, אבל הנערה החביבה הייתה בקול רם.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 152. מדויק: 152. זמן שחלף: 129 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo