הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ebola" לעברית

חפש את ebola ב: הגדרה מילים נרדפות
אבולה
נגיף האבולה
לאבולה
מאבולה
באבולה
He's also an overachiever who spent three months in Liberia during the ebola crisis saving lives.
הוא גם המשיגן שבילה שלושה חודשים בליבריה במהלך חיי חיסכון משבר אבולה.
Other diseases... Smallpox, the plague, even ebola...
אבעבועות שחורות, המגפה, אפילו אבולה...
Makes the Ebola virus look like a skin rash.
לידו נגיף האבולה נראה כמו פריחת עור.
I probably got Ebola on top of the cancer now.
כנראה חטפתי את נגיף האבולה בנוסף לסרטן עכשיו.
As are these newly emerging communicable diseases, names that you hadn't heard 20 years ago: ebola, lhasa fever, monkey pox.
כמו המחלות המדבקות החדשות האלו, שמות שלא שמענו עליהם לפני 20 שנה: אבולה, וירוס הלאסה, אבעבועות קופים.
She's dedicated her life to research on treatments and vaccines for malaria, ebola, and half a dozen other viruses.
היא הקדישה את חייה למחקר על טיפולים וחיסונים נגד מלריה, אבולה, וחצי תריסר וירוסים אחרים.
He doctors screenshots from news outlets to report an ebola outbreak in Atlanta in order to drive up the stock of a drug company developing a cure.
הוא רופאי צילומי מסך מערוצי חדשות לדווח התפרצות אבולה באטלנטה כדי להעלות את המניות של חברת תרופות פיתוח תרופה.
We could use them to learn more about diseases such as ebola or other deadly diseases such as SARS.
אנחנו יכולים להשתמש בהם כדי ללמוד עוד על מחלות כמו אבולה או מחלות קטלניות אחרות כמו סארס.
No, I'm not kidding, but it's not ebola.
את מתלוצצת, נכון אני לא מתלוצצת, אבל זה לא אבולה -.
theyclamup andavoidyou like you got the Ebola.
הם משתתקים ומתחמקים ממך, כאילו יש לך אבולה.
Ebola vaccines, nuclear materials, weapon prototypes.
חיסונים נגד אבולה, רכיבי ייצור גרעין, אבות-טיפוס של נשקים.
Jill's Hans, he's under quarantine for possible Ebola.
האנס של ג'יל, הוא נמצא בהסגר בגלל אבולה אפשרית.
Well, because it isn't Ebola.
ובכן, כיוון שזה לא אבולה.
Maybe this dream won't be like Ebola
"אולי החלום הזה לא יהיה כמו אבולה
It's like Ebola's evil twin.
זה כמו התאומה המרשעת של אבולה.
This is a super-mutated weaponized strain of Ebola.
זהו זן מעובד לנשק-מוטציה העל של אבולה.
They took four vials containing strains of Ebola.
הם לקחו 4 מבחנות שמכילות את נגיף האבולה.
Patent holder, Ebola 2.0 vaccine.
בעל פטנט, חיסון אבולה 2.0.
Is it Ebola or Leprosy or die-before-lunch syndrome?
זה אבולה או צרעת 'או תסמונת 'למות-לפני-הצהרים?
This is like the Ebola of malwares.
זה כמו נגיף האבולה של התוכנות הזדוניות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 250. מדויק: 250. זמן שחלף: 118 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo