הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "edge" לעברית

חפש את edge ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

227
135
125
The Brocade 6510 Switch is a high-performance edge switch for virtualization, private cloud storage and other enterprise SAN environments.
מתג Brocade 6510 הוא מתג קצה בעל ביצועים גבוהים, המיועד לווירטואליזציה, אחסון בענן פרטי וסביבות SAN ארגוניות אחרות.
Hold down Shift while dragging an inside row or column edge (not the table boundary).
הקש Shift תוך כדי גרירה של קצה של שורה או עמודה פנימיים (לא את גבול הטבלה).
By dissembling our feelings we keep the strategic edge.
על ידי הסוואת הרגשות שלנו, אנו שומרים על יתרון אסטרטגי.
Ready to give your business the edge?
מוכן להעניק יתרון תחרותי לעסק שלך?
Port dense edge aggregation and core switching
צבירה בעלת צפיפות של יציאות קצה ומיתוג ליבה
Yet there are similarities across multiple points of edge comparison.
עם זאת, יש דמיון ברחבי מספר רב של נקודות קצה של השוואה
Rib; thick, rounded edge.
הצלעות - עבות, עם קצה מעוגל.
Use arrow keys to quickly move to the edge of the data range. (End)
השתמש במקשי החצים כדי לעבור במהירות אל קצה טווח הנתונים (End)
Aligns the selected text effect to the right with a ragged left edge
יישור אפקט הטקסט הנבחר לימין עם קצה שמאלי משונן
24206: The specified input cannot be accepted because it contains an edge with antipodal points. For information about using spatial methods with FullGlobe objects, see Types of Spatial Data in SQL Server Books Online.
24206: לא ניתן לקבל את הקלט שצוין מאחר שהוא מכיל קצה עם נקודות קוטביות. לקבלת מידע על שימוש בשיטות מרחביות עם אובייקטי FullGlobe, ראה Types of Spatial Data (סוגי נתונים מרחביים) באתר SQL Server Books Online.
Click an edge to stroke it.
לחצו על קצה כדי להוסיף לו קו.
Change desktop when the mouse cursor is pushed against the edge of the screen
שינוי שולחן העבודה כאשר סמן העכבר נדחף אל עבר קצה המסך
To define a smooth edge in the corrected areas, select Anti-aliased.
להגדרת קצה חלק באזורים המתוקנים, בחרו 'החלקה'.
To leave a distinct edge, simply apply the filter.
כדי להשאיר קצה ברור ונפרד, פשוט החילו את המסנן.
The edge, the edge, the edge
"על קצה, על קצה, על קצה,
Shift-click at the right edge of items in the Layers panel to add or remove objects to the existing selection.
הקישו Shift בקצה הימני של העצמים בחלונית 'שכבות' כדי להוסיף או להסיר עצמים מהבחירה הקיימת.
By default, InDesign draws printer's marks 6 points from the edge of the page.
כברירת מחדל, InDesign מדפיס את סימוני המדפסת 6 נקודות משולי העמוד.
Get the edge on your enemies with Alienware's most powerful mobile graphics.
גבור על אויביך עם גרפיקה ניידת החזקה ביותר של Alienware.
Dell Mobility Services sharpen the competitive edge while balancing workplace flexibility, security, and cost considerations.
שירותי הניידות של Dell מחדדים את היתרון התחרותי, תוך איזון בין שיקולי הגמישות, האבטחה והעלות.
Border color to use on the bottom edge of the ToolStrip.
צבע הגבול בו יש להשתמש בקצה התחתון של ה - ToolStrip.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4150. מדויק: 4150. זמן שחלף: 129 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo