הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "edit" לעברית

חפש את edit ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

You cannot edit HTML pages created using PowerPoint in |9.
אינך יכול לערוך דפי HTML שנוצרו באמצעות PowerPoint ב - |9.
Allows you to edit the IIS metabase configuration file while IIS is running.
מאפשר לך לערוך את הקובץ של תצורת Metabase של IIS בעת ש - IIS פועל.
Cannot edit on a DataSource where AllowEdit is false.
אין אפשרות לבצע עריכה ב - DataSource כאשר ערך AllowEdit הוא false.
However, you can edit in Code view and refresh Live view to see your changes.
עם זאת, ניתן לבצע עריכה בתצוגת Code ולרענן את תצוגת Live כדי לראות את השינויים.
You cannot use Help for Lotus 1-2-3 Users while in group edit mode.
אין באפשרותך להשתמש בעזרה עבור משתמשי Lotus 1-2-3 בעת הימצאות במצב עריכת קבוצה.
Customize how PowerPoint behaves when you edit content in your presentations.
התאם אישית את אופן הפעולה של PowerPoint בעת עריכת תוכן במצגות שלך.
Before you can edit this project, you must open the SharePoint tasks list in Project Professional and perform additional steps.
לפני שתוכל לערוך פרוייקט זה, עליך לפתוח את רשימת המשימות של SharePoint ב - Project Professional ולבצע שלבים נוספים.
To edit the style, open this page in SharePoint Designer
כדי לערוך את הסגנון, פתח דף זה ב - SharePoint Designer
Task not yet found in Outlook. You cannot edit tasks deleted from Outlook or created by other users.
המשימה עדיין לא נמצאה ב - Outlook. אין באפשרותך לערוך משימות שנמחקו מ - Outlook או שנוצרו על-ידי משתמשים אחרים.
To edit this diagram in Microsoft Office 2010, you must convert it to a SmartArt graphic or Shapes.
כדי לערוך דיאגרמה זו ב - Microsoft Office 2010, עליך להמיר אותה לגרפיקת SmartArt או לצורות.
You'll be able to edit the table using Excel.
תוכל לערוך את הטבלה באמצעות Excel.
Add an image of a Visio diagram.You can edit it later using Visio.
הוסף תמונה של דיאגרמת Visio.תוכל לערוך אותה מאוחר יותר באמצעות Visio.
You cannot edit the personal Web Parts for a checked-out document.
אין אפשרות לערוך את ה - Web Parts האישיים עבור מסמך שהוצא.
You cannot edit the properties for this Web Part.
אינך יכול לערוך את המאפיינים של Web Part זה.
Click Okay to edit your Shipping Information.
לחץ על 'אישור' כדי לערוך את פרטי המשלוח שלך.
To edit this project in the browser you must first open and save it in Project Professional.
כדי לערוך פרוייקט זה בדפדפן, עליך תחילה לפתוח ולשמור אותו ב - Project Professional.
You can then edit your CSS or JavaScript and refresh the page to see the changes take effect.
לאחר מכן ניתן לערוך CSS או JavaScript ולרענן את העמוד כדי לראות את השפעת השינויים.
To edit the size and area of the exported image, click the File tab.
כדי לערוך את הגודל והאזור של התמונה המיוצאת, לחץ על הכרטיסייה File.
This means that you can transfer files between Photoshop and Illustrator without losing the ability to edit the artwork.
פירושו של דבר שניתן להעביר קבצים בין Photoshop ל - Illustrator מבלי לאבד את היכולת לערוך את הגרפיקה.
If you want to edit objects and paths in InDesign...
אם ברצונך לערוך אובייקטים ונתיבים ב - InDesign...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3379. מדויק: 3379. זמן שחלף: 69 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo