הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "effect" לעברית

ראה גם: in effect side effect
חפש את effect ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
אפקט
השפעה
תוצאה
פעלול
לפעול
לבצע
לתוקף השפעת תוצא השפיע משפיע ישפיע
אפקטים
לאפקטים
מאפקטים
ההשפעה האפקט לאפקט להשפעה
אפקטי
מאפקטי

הצעות

Some OpenType fonts include alternate glyph sets designed for esthetic effect.
יש גופני OpenType הכוללים ערכות גליפים שנועדו להוסיף אפקט אסתטי.
The glow effect will not be viewable when using an earlier version of Visio.
אפקט הזוהר אינו ניתן להצגה בעת השימוש בגירסה קודמת של Visio.
Changing the permission set for a NetCodeGroup has no effect.
לשינוי ערכת ההרשאות NetCodeGroup אין השפעה.
Text wrap has no effect on footnote text.
לגלישת טקסט אין כל השפעה על הטקסט בהערת שוליים.
Scatter brushes and Pattern brushes can often achieve the same effect.
לעתים קרובות, מברשות פיזור ומברשות דוגמת מילוי יכולות ליצור אפקט זהה.
Whenever you apply a raster effect, Illustrator uses the document's raster effects settings to determine the resolution of the resulting image.
כשמחילים אפקט רסטר, Illustrator משתמשת בקביעות האפקטים של המסמך כדי לקבוע את הרזולוציה של התמונה שתיווצר.
You can choose a preset glass effect or create your own glass surface using a Photoshop file.
ניתן לבחור אפקט זכוכית מוגדר מראש או ליצור משטח זכוכית מקובץ Photoshop.
Insulated gate field effect transistor with N-type channel.
טרנזיסטור אפקט שדה של שער מבודד בעל ערוץ מסוג N.
Click an effect name to display its options.
לחצו על שם אפקט כדי להציג את האפשרויות שלו.
You know enough to get maximum effect with minimum collateral damage.
את יודעת מספיק כדי לעזור לנו להשיג אפקט מקסימלי עם נזק משני מינימלי.
We need to place the charges for maximum effect,
אז שאלוהים יציל אותנו עלינו למקם את המטענים, עבור אפקט מקסימלי
So make your writing have a positive effect.
אז תגרמי לכך שלכתיבה שלך תהיה השפעה חיובית יותר.
This runaway greenhouse effect was unstoppable.
את אפקט החממה המתמשך הזה לא היתה דרך לעצור.
Your treatment wouldn't have any positive effect whatsoever.
שמבחין הטיפול שלך, שלפיה לא צריך שום השפעה חיובית כלשהו.
I'll call it the Farnsworth effect!
אני קורא לה "'אפקט הפארנסוורת"!
There's a curved effect within traditional linear principles.
נוצר כאן אפקט מעוגל תוך שמירה על העקרונות הקוויים המסורתיים.
You have this powerful effect on people.
את יודעת שיש לך כוח השפעה כזה על אנשים.
So you think you had no effect.
אז את חושבת שלא הייתה לך שום השפעה.
But his synapses were so large, had no effect.
אבל הסינפסות שלו כל כך גדולות שלא היתה לזה שום השפעה.
Holy water irritated him severely, but had no long-term effect.
קודש מים מגורים אותו קשות, אבל לא הייתה השפעה ארוכת טווח.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4522. מדויק: 4522. זמן שחלף: 92 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo