הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "electrical circuit" לעברית

חפש את electrical circuit ב: מילים נרדפות
מעגל חשמלי
הנדסת חשמל
Pressing a key completes an electrical circuit.
לחיצה על מקש משלים מעגל חשמלי.
You just said that everything with an electrical circuit down here has been fried.
אמרת שכל זה עם מעגל חשמלי כאן כבר מטוגן.
Best used to draw an electrical circuit that includes active and passive devices.TIP: Label shapes and connectors - click one and start typing.
מומלץ לשימוש כדי לצייר מעגל חשמלי הכולל התקנים פעילים וסבילים.עצה: הוסף תווית לצורות ולמחברים - לחץ על אחד מהם והתחל להקליד.
And so you can kind of hack a pencil, just by thumbtacking into it with a little piano electrical circuit.
ואתה יכול גם לקטום עפרון, רק על-ידי נעיצה של מעגל חשמלי פנימי של פסנתר בתוכו.
When a door opens, it breaks an electrical circuit and triggers the alarm, which means defeating the system is just a matter of keeping a magnet in contact with the sensor.
כאשר דלת נפתחת, היא פותחת מעגל חשמלי ומפעילה את האזעקה וכדי לעקוף את המערכת זהו רק עניין.
Is if he can tap into the atmosphere's. Natural electrical circuit, and if we.
תהיה אם הוא יוכל להתחבר למעגל, האלקטרוני הטבעי של האטמוספירה ואם אנחנו
Wrap a metal chain around two power lines, and you complete a very powerful electrical circuit.
כרוך שרשרת מתכת, סביב 2 קווי חשמל ותיצור מעגל חשמלי מאוד חזק.
The electrical circuit must have been completed when Neal backed into this water pipe.
המעגל החשמלי כנראה הושלם כאשר ניל נע אחורה אל צינור המים הזה.
Natural electrical circuit, and if we Take away that circuit, clear skies.
האלקטרוני הטבעי של האטמוספירה, ואם אנחנו ואם נסלק את המעגל הזה, השמיים נקיים.

תוצאות נוספות

I just had to fix the suit's electrical circuits.
רק הייתי צריך לתקן את המעגלים החשמליים של החליפה.
Electrical circuits popping, glass shattering, the hiss of appliances decompressing and then exploding.
מעגלים חשמליים, משמיעים קולות נפץ, זכוכית מתנפצת שריקת המכשירים.
It jumbled all the Jaegers' electrical circuits.
הוא עירבל את כל המעגלים האלקטרוניים של הייגר.
In order to open the five locks on the door out of this room the five electrical circuits powering them must be closed.
כדי לפתוח את חמשת המנעולים של דלת היציאה, יש לסגור את חמשת המעגלים החשמליים שמפעילים אותם.
In order to open the five locks on the door out of this room the five electrical circuits powering them must be closed.
לגשר על הפערים ביניכם כדי לפתוח את חמשת, המנעולים של דלת היציאה
At -40, electrical cables short-circuit like fireworks.
ב 40- כבלים חשמליים עושים קצרים כמו זיקוקי דינור.
We can use an electrical charge to short-circuit that door lock.
אנחנו יכולים להשתמש מטען חשמלי כדי לקצר כי מנעול הדלת.
It jumbled all the jaegers' electrical circuits.
הוא הרס את מעגלי יגר!
There must be a short in the electrical valve circuit system.
בטח יש קצר במעגלים החשמלים.
Therefore, I could design a circuit that would measure pressure by measuring electrical resistance.
לכן, יכולתי לתכנן מעגל שימדוד לחץ על ידי מדידת התנגדות חשמלית.
But if any of you have studied electrical engineering, we can also create a short circuit.
אבל אם מישהו מכם למד הנדסת חשמל, אפשר גם ליצור קצר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 33. מדויק: 9. זמן שחלף: 66 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo