הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "electromagnetic radiation" לעברית

חפש את electromagnetic radiation ב: מילים נרדפות
קרינה אלקטרומגנטית
קרינה אלקטרו-מגנטית
An infrared ray is electromagnetic radiation.
קרן של אור אינפרה-אדום היא קרינה אלקטרומגנטית.
For reasons unknown, my nervous system has become sensitized to certain frequencies of electromagnetic radiation.
מסיבות לא ידועות, מערכת העצבים שלי פיתחה רגישות לתדרים מסוימים של קרינה אלקטרומגנטית.
A spaceborn sensor Recorded an offthechart blast Of electromagnetic radiation
חיישן בחלל הקליט פיצוץ חריג של קרינה אלקטרו-מגנטית באיזור
They insulate and protect against mild electromagnetic radiation.
הן מבודדות ומגנות מפני קרינה אלקטרו-מגנטית חלשה.
I'm getting electromagnetic radiation spikes just ahead.
אני מקבל קוצים קרינה אלקטרומגנטית רק קדימה.
It's generating an electromagnetic radiation interfering with primary systems.
זה יוצר קרינה אלקטרומגנטית המפריעה למערכות הראשיות.
This is light waves, electromagnetic radiation that bounces off objects and it hits specialized receptors in the back of our eyes.
אלו הם גלי אור, קרינה אלקטרומגנטית המוחזרת מעצמים והיא פוגעת בקולטנים יעודיים בחלק האחורי של עינינו.
And we're picking up an area of anomalous electromagnetic radiation just south of the plateau.
אנחנו קולטים אזור של קרינה אלקטרו-מגנטית חריגה מעט דרומית לרמה.
Light is electromagnetic radiation.
It's sending out strong electromagnetic radiation.
זה שולח קרינה אלקטרומגנטית חזקה.
Copper shields the electromagnetic radiation.
A burst of electromagnetic radiation.
Now these units emit very low electromagnetic radiation which can be picked up using the right gear.
היחידות האלו פולטות קרינה אלקטרומגנטית נמוכה שאפשר לאתר על ידי שימוש בציוד המתאים.
The OED defines spectrum as "The entire range of wavelengths of electromagnetic radiation, from the longest radio waves to the shortest gamma rays of which the range of visible light is only a small part."
מילון אוקספורד מגדיר את הספקטרום כך: כל טווח אורכי הגל של קרינה אלקטרומגנטית, מגלי הרדיו הארוכים ביותר ועד קרני הגמא הקצרות ביותר כאשר תחום האור הנראה לעין תופס בו רק חלק קטן."
As it spins, it emits an immense burst of electromagnetic radiation or a pulse of radiation, if you like.
הוא פולט התפרצות ענקית של קרינה אלקטרומגנטית, או דחף של קרינה אם את רוצה.
Radios, compasses, nothing that with electromagnetic radiation.
מכשירי רדיו, מצפנים, שום דבר שקשור לקרינה אלקטרו-מגנטית.
Are they shielding from electromagnetic radiation?
הכול שקט הם יכולים להתגונן מהקרינה האלקטרומגנטית?
You mean you flooded my building with dangerous electromagnetic radiation as a prank?
אתה מתכוון שהצפת את הבניין שלי בקרינה אלקטרומגנטית מסוכנת בתור מתיחה.
We might be able to erect a damping field to contain the electromagnetic radiation.
אולי נוכל לבנות שדה חשמלי כדי להכיל את הקרינה האלקטרומגנטית.
Shields are holding, but they won't last long at this rate, and the electromagnetic radiation is blinding our sensors.
המגנים מחזיקים מעמד, אבל לא למשך זמן בשיעור כזה, והקרינה האלקטרומגנטית מעוורת את החיישנים שלנו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 26. מדויק: 26. זמן שחלף: 36 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo