הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "energy policy" לעברית

חפש את energy policy ב: מילים נרדפות
מדיניות אנרגיה
מדיניות האנרגיה
China has an energy policy based on radical energy efficiency and leap-frog technology.
לסין יש מדיניות אנרגיה המבוססת על יעילות אנרגיה רדיקאלית וקפיצה טכנולוגית.
But there's no hope in the present political climate that we will see U.S. energy policy or international treaties that reflect that consensus.
אבל אין תקווה שבאקלים הפוליטי הנוכחי נזכה לראות מדיניות אנרגיה אמריקאית או אמנות בינ"ל שישקפו קונצנזוס זה.
The other thing it does is tells us something about energy policy.
בנוסף, זה אומר לנו משהו אודות מדיניות האנרגיה.
Because if you want to kickstart reform, look, I could kickstart reform at half the price of fixing energy policy, I could give you back a republic.
כי אם אתם רוצים לפתוח ברפורמה... יכולתי הרי לפתוח ברפורמה בחצי המחיר של תיקון מדיניות האנרגיה, הייתי יכול להחזיר לכם רפובליקה.
It's going to really require a national energy policy, frankly for each country, because the solutions in each country are going to be different based upon income levels, traffic jams and also how integrated the systems already are.
דרושה כאן באמת מדיניות אנרגיה לאומית, בכנות, בכל מדינה, שכן הפתרונות בכל מדינה הולכים להיות שונים בהתבסס על רמות הכנסה, פקקי תנועה וכן רמת המיזוג של המערכות כרגע.
because that person doesn't know much about Iran, or about energy policy, or about health care, or about any particular policy.
מכיוון שהאדם הזה לא יודע כל כך הרבה על אירן, או על מדיניות האנרגיה, או על הבריאות, או על כל מדיניות שהיא.
Number two, very quickly: How do you solve global climate change when we don't even have a national energy policy in this country and when gridlock in Congress seems to be the norm?
מס' 2, בקיצור: איך פותרים את בעיית שינויי האקלים הגלובליים כשאין לנו בארץ הזאת אפילו מדיניות אנרגיה לאומית וכשנראה שהנורמה בקונגרס היא לחסום הצעות חוק?
What if you were here when we figured out how to crack the code to create good paying jobs in America - (Applause) - and get national energy policy and we created a national energy strategy from the bottom up?
מה אם תהיו האנשים שהיו כאן כשפיצחנו את סוד איך יוצרים מקומות עבודה משתלמים באמריקה - [מחיאות כפיים] ולהשיג מדיניות אנרגיה לאומית וליצור אסטרטגיה לאנרגיה לאומית מהשטח כלפי מעלה?
As you know, for the past three years, this administration has been trying to formulate a National Energy Policy that will have a lasting impact on the way we live for the next decade and beyond.
הממשל הזה ניסה לנסח, מדיניות אנרגיה לאומית כזו שתהיה לה השפעה ברת-קיימא על אופן חיינו בעשור הקרוב, ומעבר.
This is also an attempt to divert attention from the fact they have no energy policy.
וזה גם ניסיון להפנות את תשומת הלב מעובדות שלא קשורות למדיניות האנרגיה!
But it's an inherent part of our energy policy, which is we don't talk about reducing the amount of oil that we use.
אבל זה חלק מהותי במדיניות האנרגיה שלנו, שכחלק ממנה אנחנו לא מדברים על צמצום כמות הנפט שאנחנו צורכים.
I want all of you here to be the first to know that I've decided to base my administration's entire energy policy on Dr Meinheimer's recommendations.
אני רוצה שכולכם תהיו הראשונים שיודעים שאני מבסס את ניהול האנרגיה שלי על סמך ההמלצות של ודוקטור מיינהימר
So I decided to give a public talk criticizing the lack of an appropriate energy policy.
אז החלטתי לשאת נאום פומבי שמבקר את החוסר במדיניות אנרגיה ראויה.
That's what's in the National Energy Policy
זה מה שבסוכנות האנרגיה הלאומית
This is also an attempt to divert attention from the fact they have no energy policy.
של תאגיד אמריקני גדול וזה גם ניסיון להפנות את תשומת הלב!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 15. מדויק: 15. זמן שחלף: 90 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo