הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "enough to carry" לעברית

מספיק כדי לשאת
מספיק כדי לסחוב
Large enough to carry us to the Spanish country which Friday told me lay to the north.
גדולה מספיק כדי לשאת אותנו למדינה ספרדית אשר ששת סיפר לי עליה.
Any truck big enough to carry them would be too slow and we'd get caught.
כל משאית גדולה מספיק כדי לשאת אותם יהיה איטי מדי והייתי להיתפס.
Are you strong enough to carry this upstairs?
אתה חזק מספיק כדי לסחוב את זה למעלה?
The wheelbarrows aren't big enough to carry the money in!
מריצה לא גדולה מספיק כדי לסחוב סכום כסף כזה!
One that's big enough to carry all the tools he'd need to break in?
תיק שגדול מספיק כדי לסחוב את כל הכלים שהוא צריך בשביל לפרוץ?
large enough to carry forty weights of fragrant oil, and large enough to carry forty thieves.
גדולות מספיק כדי לשאת, משקל של 40 שמן ריחני וגדולות מספיק כדי לשאת 40 גנבים.
And since the Streak 7 media tablet is small enough to carry around, video is as portable as it is accessible.
כיוון שמחשב לוח המדיה Streak 7 קטן דיו כדי לשאתו, הווידאו נייד בדיוק כפי שהוא נגיש.
You're not American enough to carry it off.
אתה לא מספיק אמריקני כדי להצליח לשכנע.
Spacetime itself can deform enough to carry you anywhere at any speed.
המרחב-זמן עצמו יכול להתעוות מספיק כדי לקחת אתכם לכל מקום בכל מהירות.
Not even old enough to carry a pack.
הם לא גדולים מספיק אפילו לסחוב צרור.
This should be enough to carry us through to montana.
זה אמור להספיק לנו עד שנגיע למונטנה.
It's hard enough to carry your own baby.
זה קשה מספיק לשאת את התינוק שלך
There's a transport ship big enough to carry us out of here.
יש חללית תובלה גדולה מספיק כדי להוציא את כולנו
And she's beautiful enough to carry it off.
והיא יפה מספיק כדי לבצע את זה.
The currents are strong enough to carry him, and the kid swims like a fish.
הזרמים מספיק חזקים, בשביל לשאת אותו והילד שוחה כמו דג.
Maybe it'll take longer to get through, but the wormhole's still stable enough to carry a transmission.
יתכן ויקח יותר זמן לתקשר, אבל חור-התולעת מספיק יציב כדי לשאת תשדורת.
This is all I was strong enough to carry.
זה כל מה שהיה לי כח לסחוב.
If they were from Texas, they'd had sense enough to carry water.
אם הם היו מטקסס היה להם מספיק שכל לקחת מים איתם.
It wasn't memorable enough to carry an obligation.
You're the only one strong enough to carry two people.
מהר, פיטר, אתה היחיד שמספיק חזק לסחוב שני אנשים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 49. מדויק: 49. זמן שחלף: 40 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo