הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "epoch" לעברית

חפש את epoch ב: הגדרה מילים נרדפות
עידן
תקופה
היההעידן
it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity,
זה היה עידן של אמונה, זה היה עידן של חוסר אמון,
Epoch after epoch of sameness, nonevents without number.
עידן אחרי עידן של אותו הדבר, לא ארועים ללא מספר.
And geologists have actually christened - well, they're debating whether to christen - the age that we're living in - they're debating whether to make it a new geological epoch called the Anthropocene, the age of Man.
וגאולוגים בעצם חנכו - טוב, הם עדיין מתווכחים אם לחנוך - בעידן בו אנו חיים - הם מתווכחים אם ליצור תקופה גאולוגית חדשה המכונה אנתרופוגן, תקופת האדם.
I'm talking about what Jonas Salk called an Epoch B, a new epoch in which we become as excited about and curious about and scientific about the development of our humanity as we are about the development of our technology.
אני מתכוון למה שג'ונאס סאלק קרא "תקופה ב'", תקופה חדשה שבה אנחנו נרגשים וסקרנים ומדעיים לגבי ההתפתחות של האנושיות שלנו כמו שאנחנו לגבי ההתפתחות של הטכנולוגיה שלנו.
Written in another epoch, wasn't it?
הוא נכתב בזמנים אחרים, נכון?
Eocene epoch, looked like a crocodile.
מהעידן האיאוקוני, נראה כמו תנין.
The Moon is a souvenir of that violent epoch.
הירח הוא מזכרת מהעידן האלים ההוא.
Can you recapture a vanished epoch from a few broken statues and scraps of ancient manuscripts?
האם אפשר לשחזר תקופה שנעלמה דרך כמה פסלים שבורים ושאריות של כתבי יד עתיקים?
And in this epoch, which extends from late in the first year of life to death; it's actually doing this under behavioral control.
ובאותה תקופה, שנמשכת מסוף השנה הראשונה לחיים ועד למוות, הוא עושה זאת תחת שליטה התנהגותית.
It seemed like a miracle, and ever since, we have been living inside the golden epoch of the miracle drugs.
זה היה נראה כמו נס, ומאז, אנחנו חיים בעידן הזהב של תרופות הפלא.
In the epoch of the big discoveries, the sea did not dye limits, the resources were inexhaustible.
בעידן של גילויים גדולים, הים לא סימן גבולות, המשאבים היו בלתי נדלים.
An epoch that has its beginning at an ending and ends at a beginning.
סיפור אפי שיש בו התחלה בסיום, וסיום בהתחלה.
The opening of Calder Hall nuclear power station by her Majesty the Queen marks an epoch in the history of nuclear power.
פתיחת תחנת הכוח הגרעינית "קולדר הול",בידי הוד מעלתה, המלכה מסמנת עידן חדש בהיסטוריה, של האנרגיה הגרעינית
No, it's Perrier Jouet Belle Epoch '88.
לא, זה פרוייז"ה דלו פוקטייס.
Or we could have a front-row seat for a new inflationary epoch.
או שנצפה מהשורה הראשונה באפוקליפסה ראוותנית.
This new corridor has no name above the entrance to designate its epoch, and we don't yet know which failed species will be memorialized within its walls.
למסדרון החדש הזה אין שם בכניסה שיציין את העידן שלו ואנחנו עדיין לא יודעים אילו מינים כושלים יונצחו בין קירותיו.
It was the epoch of incredulity.
זו הייתה העת לאמונה, זו הייתה העת לספקנות.
In the next great epoch of life, which applies for most of life, the brain is actually refining its machinery as it masters a wide repertoire of skills and abilities.
בתקופת החיים הבאה, שממשיכה מרבית החיים, המוח בעצם מלטש את המנגנונים שלו בעוד הוא רוכש רפרטואר רחב של כישורים ויכולות.
it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope,
זה היה עידן הטיפשות, זה היההעידן של אמונה, זה היההעידן של חוסר אמון, זה היהבעונה של אור, זה היהבעונה של חושך,
The moon is a souvenir of that violent epoch.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 30. מדויק: 30. זמן שחלף: 66 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo