הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "every so often" לעברית

חפש את every so often ב: מילים נרדפות
מפעם לפעם
לעיתים קרובות
מדי פעם
כל כך הרבה פעמים
מידי פעם
כל כמה זמן
ומדי פעם
להתפרסם
לעתים קרובות
Just mark the route with four stones every so often.
רק סמנו את הדרך עם ארבעה אבנים מפעם לפעם.
He lived alone nearby and traveled every so often to town for drinks and inspiration.
הוא גר לבדו קרוב ונסע מפעם לפעם לעיר עבור שתייה והשראה.
every so often, he's stopping and looking down at the ground.
לעיתים קרובות, הוא עוצר ומביט על הרצפה.
I was six and he had already left, but he'd come back every so often.
הייתי בת שש והוא כבר עזב אבל הוא חזר לעיתים קרובות.
The one who likes to kill you every so often.
זו שאוהבת להרוג אותך מדי פעם.
Even when you sleep, every so often you kind of sigh a little.
אפילו כאשר אתם ישנים מדי פעם אתה סוג של אנחה קטנה.
But every so often he gets this crazy urge.
אך, מפעם לפעם הוא נתקף באיזה דחף מטורף.
As was expected, every so often, the Wraith came, villagers were taken.
כצפוי, מדי פעם הריית' באו, כפריים נלקחו.
Well, every so often, I guess.
ובכן, מפעם לפעם, אני מניחה.
I do think, you know, every so often.
אני חושבת מדי פעם, את יודעת?.
Would it be compromising if I put it on every so often?
את חושבת שזה יזיק אם אענוד אותו מדי פעם?
But every so often a random gene enters the mix and changes the direction of the group.
אבל מדי פעם גן אקראי נכנס לתערובת ומשנה את הכיוון של הקבוצה.
But, every so often, we come across children who show some residual vision, and that is a very good sign that the condition might actually be treatable.
אבל, מדי פעם, אנו נתקלים בילדים, שמראים שרידי ראיה, וזהו סימן מאוד טוב לכך שאולי ניתן לטפל במצב.
The only thing that didn't help, 'cause me kept growing every so often.
הדבר היחיד זה לא עזר, כי לי כל הזמן הולך וגדל מדי פעם.
And what a wonderful relief, every so often, to know who the enemy is.
ואיזו הקלה נפלאה זו, מדי פעם, לדעת מי האויב.
But every so often, there's that one moment in high school that changes your perspective on everything.
אבל מדי פעם יש רגע בתיכון שמשנה את נקודת המבט שלך על הכול.
'And if it's not too much trouble, try to look skyward every so often...
ואם זו לא טרחה של ממש תנסי לעיתים קרובות להעיף מבט לשמיים
That, and every so often, sneak into his bedroom and try on his underwear.
גם זה, וגם לעיתים קרובות, להתגנב לחדר שלו ולמדוד את התחתונים שלו.
It happens every so often, an animal's dilemma captures the public imagination and continues to hold onto it.
זה קורה מפעם לפעם כאשר מצב קשה של בעל חיים לוכד את דמיון הציבור ולא מרפה ממנו.
Wait, is she the one we see at the park every so often?
רגע, זו הנערה שאנחנו רואים בפארק מדי פעם?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 107. מדויק: 107. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo