הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "exchange" לעברית

חפש את exchange ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

872
117
64
Click Yes to cancel bill of exchange
לחץ על 'כן' כדי לבטל שטר חליפין
Average exchange rate used when consolidating.
שער חליפין ממוצע הנמצא בשימוש בעת האיחוד.
Dell may provide whole unit exchanges of such third party hardware rather than the exchange of individual parts.
Dell עשויה לספק החלפות של יחידות חומרה שלמות של חברות צד שלישי במקום החלפה של חלקים בודדים.
It has to be some exchange of fundamental properties.
זו חייבת להיות סוג של החלפה של כמה מאפיינים יסודיים.
Master exchange rate to use for this day
שער חליפין ראשי שבו יש להשתמש עבור יום זה
Ledger account for posting unrealized exchange loss for the currency.
חשבון ספר ראשי לרישום הפסד לא ממומש של שער חליפין עבור המטבע.
Two allies, simple exchange, 30 minutes tops.
שתי בעלות ברית, החלפה פשוטה, לכל היותר 30 דקות.
Select a date principle for exchange rate differences.
בחר עיקרון תאריך עבור הפרשי שער חליפין.
Sequence number for bills of exchange and promissory notes.
מספר רצף עבור שטרי חליפין ושטרי חוב.
This bill of exchange has already been voided.
תוקף שטר חליפין זה כבר בוטל.
All designated transactions must have the same exchange rate.
על כל העסקאות המיועדות להיות בעלות שער חליפין זהה.
Unrealized exchange adjustment amount of this transaction.
סכום התאמת חליפין לא כספית של עסקה זו.
Customer - Bill of exchange, Ledger
לקוח - שטר חליפין, ספר ראשי
Posting profile for bills of exchange remitted for discount.
פרופיל רישום עבור שטרי חליפין שהועברו להנחה.
Date treatment (bill of exchange journals)
טיפול בתאריכים (יומני שטרי חליפין)
The number of units of currency used when entering and displaying exchange rates.
מספר יחידות המטבע המשמשות בעת הזנה והצגה של שערי חליפין.
Display exchange adjustments according to review status.
הצג התאמות חליפין בהתאם למצב הסקירה.
Print payment document, i.e. check or bill of exchange
הדפס מסמך תשלום, כגון שיק או שטר חליפין
No ADFS metadata exchange document was received from the remote server.
מסמך החלפה של מטה-נתונים של ADFS התקבל מהשרת המרוחק.
Select the company to use for determining exchange rates for multiple currencies.
בחר את החברה שתשמש לקביעת שערי חליפין עבור מטבעות מרובים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4196. מדויק: 4196. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo