הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "execute" לעברית

חפש את execute ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

Due to errors, Internet Explorer could not execute your Auto-Proxy Script. Click OK to continue with standard proxy settings.
עקב שגיאות, אין ל - Internet Explorer אפשרות לבצע את Script ה - Proxy האוטומטי שלך. לחץ על אישור כדי להמשיך עם הגדרות ה - Proxy הרגילות.
Unable to execute command line arguments when CacheOnly or RemoveCacheOnly are specified in Config.xml.
אין אפשרות לבצע ארגומנטים של שורת הפקודה אם CacheOnly או RemoveCacheOnly צוינו ב - Config.xml.
Marcia, we can't even execute Charlie Manson.
מרשה, אנחנו לא יכולים להוציא להורג אפילו את צ'רלי מנסון.
Cannot execute an error dialog if the Errorstring is not set.
אין אפשרות להפעיל תיבת דו-שיח של שגיאה אם התכונה Errorstring אינה מוגדרת.
Click the Test button to execute the query and ensure that it retrieves the information you intended.
לחץ על הלחצן Test כדי להפעיל את השאילתה ולוודא שהיא מאחזרת את המידע הרצוי.
Could not execute the edit method of the Custom FrontPage Component.
לא היתה אפשרות לבצע את פעולת השירות Edit של רכיב FrontPage המותאם אישית.
OneNote cannot execute this command because it has encountered an error with this recording.
ל - OneNote אין אפשרות לבצע פקודה זו מאחר שנתקל בשגיאה עם הקלטה זו.
Visual Basic for Applications cannot execute this command in break mode.
ל - Visual Basic for Applications אין אפשרות לבצע פקודה זו במצב עצירה.
An exception occurred trying to execute query for this webpart. Please review the logs for more details.
אירעה חריגה בניסיון לבצע שאילתה עבור Webpart זה. עיין ביומני הרישום לקבלת פרטים נוספים.
The method to execute when Delete() is called.
פעולת השירות שיש לבצע בעת קריאה ל - Delete ().
The method to execute when Insert() is called.
פעולת השירות שיש לבצע בעת קריאה ל - Insert ().
The method to execute when Select() is called.
פעולת השירות שיש לבצע בעת קריאה ל - Select ().
The method to execute when Update() is called.
פעולת השירות שיש לבצע בעת קריאה ל - Update ().
Cannot execute the required database operation.
אין אפשרות לבצע את פעולת מסד הנתונים הנדרשת.
'unchecked' cannot execute without current call stack.
אין אפשרות לבצע את 'לא מסומן' ללא מחסנית קריאה נוכחית.
ERROR: You must execute this script against a Windows Server 2003 node
שגיאה: עליך להפעיל קובץ script כנגד צומת של Windows Server 2003
The query you are trying to execute contains syntax errors.\r Contact your site administrator for assistance.
השאילתה אותה אתה מנסה להפעיל מכילה שגיאות תחביר.\r פנה אל מנהל השרת לקבלת סיוע.
Can't execute with internal access elevation.
אין אפשרות לבצע עם העלאת רמת הרשאה של גישה פנימית.
Unable to execute query. Invalid operation or syntax using multi-value field.
לא ניתן לבצע שאילתה. פעולה או תחביר לא חוקיים באמצעות שדה מרובה ערכים.
Cannot execute this method while within the current event.
אין אפשרות להפעיל פעולת שירות זו בעת הימצאות בתוך האירוע הנוכחי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1420. מדויק: 1420. זמן שחלף: 66 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo